Hoppa till innehåll

Kategori: Politik

Om att emotsäga sig sina arbetsuppgifter.

Nyligen skrev jag ett inlägg om abort, och efter att den nya ledaren för Kristdemokraterna, Ebba Busch Thor, uttalat sig om huruvida vårdpersonal ska få vägra att utföra en abort, så blossar givetvis ämnet upp igen.
Busch Thor har blivit kritiserad för detta uttalande, med all rätt. Det är kontroverisellt, och det är viktigt med all typ av politisk debatt. Det är lätt att tänka hur denna åsikt har en kristen grund, och svaren från just vårdpersonal har blivit ett, något komiskt, svar: vägrar att vårda kristna. Personligen älskar jag detta svaret. Det har humor och ett ställningstagande. Inte bara att ifall man nu ska tro på gud så kan man väl be bort sina plågor, utan att det just ligger i den kristna värderingen kring aborter. Inte skall man ”spilla sin säd”; abort är mord för livet har redan börjat, osv.
Dock har detta flera dimensioner. Dels är vi idag våra jobb. Varenda en av oss vill vara oss själva i vårt yrke. Från konstnärer till just vårdpersonal. Det finns en mentalitet. Vi strävar efter att ha jobb som vi finner oss i – det är en modern typ av identifikation i vårt samhälle. Du är vad du gör (på jobbet).
Detta inkluderar även innehållet av detta, att du inte alls är ditt jobb, att du istället är ett företags/myndighets/förvaltnings/organisations/[vad som helst]s ansikte utåt.
Att du är ditt jobb ger en personlighet. Motsatsen är att ett jobb ger en personlighet. Ett sätt du skall vara. Du känner säkert igen hur du biter ihop för att föregå som professionell när du utför ditt jobb. I kassan på butiken kunde jag gärna inte låta min ilska i mitt privatliv gå ut över mina kunder; eller ens när den jävligaste av kunder skrek mig i ansiktet bör jag förlora min – eller?
Ska man behöva ta all skit som helst i ett jobb? Nej, du är en människa. Har du rätt att säga emot vilka arbetsuppgifter som helst för att du är en människa? Nej; vill du inte göra något vitalt så får du byta jobb. Här ligger detta ämnet. Du som vårdpersonal är där i uppgift för att vara utbildad i området och följa de lagar och föreskrifter som existerar för att ge ut den vård som i Sverige är etablerad. Detta inkluderar alltså abort som en form av vårdslig rättighet och det får du följa. Vill du inte det så gör du inte ditt jobb. Då får du antingen ge dig, eller sluta.
Samma sak gäller den debatt som blossade upp inför riksdagsvalet 2014 där brevbärare vägrade att dela ut SD:s politiska litteratur. Dessa brevbärare skulle jag mena har hjärtat på rätt ställe, vad avser motstånd mot rasism, men det är fel medel. Som brevbärare ska du dela ut post, inte delge din politiska åsikt – även om den i detta fall även kan anses som etisk, ideologisk och värdegrundande. Det finns andra medel än det.
Det jag vill komma fram till, och som är det centrala i vårdpersonals kritik mot Busch Thor är att vi får inte ges utrymme för att vara så selektiva – framför allt inte i yrkespositioner som är så påss fundamentala för vårt samhälle, och som människor av alla klasser, bakgrunder, kön, åstiker, osv., förlitar sig på. Du som vårdpersonal kan inte vara selektiv i vilka arbetsuppgifter du vill utföra; du som brevbärare kan inte vara selektiv i vilka brev/innehåll du ska dela ut. Det håller bara inte. Tänk om brevbärare skulle sluta ge ut brev för Moderaterna för att de inte gillar dem; eller Socialdemokraterna för att de inte gillar dem. Eller läkare som inte vill liva upp någon för att hen anser att hen själv inte velat bli upplivad.
För att dock återkoppla till att du är ditt jobb, eller snarare du som människa i ditt jobb, så innebär det att du inte ska behöva ta vilken skit som helst från en kund, från en patient, eller vad som helst, utan de ska även behandla dig om människa och respektfullt. Du får ge uttryck för dina känslor, för att du är en människa och du har dem. Men du ska fan göra dina arbetsuppgifter oavsett vem kunden, patienten eller vad det nu är, är.

Kommentarer är stängda

Kvinna med makt är en kvinna med makt

Jag läser för tillfället boken Makt (Börjesson & Rhen, 2009) och minuter mellan jag i media läser att Annie Lööf ska bli mamma, och undrar varför det är en intressant nyhet så läser jag i Makt att ”en kvinna med makt behandlas i media alltid som just en kvinna med makt” (s. 35).
Så passande.
Och uselt.
Hur ofta läser man hur en man blivit, eller ska bli, pappa? Löfven? Reinfeldt? Aldrig. De är män och det är osynligt. Det är nästan garanterat att de har en kvinna bakom sig, i skymundan.
Men när en kvinna har makt, en framstående central position – som en etablerat politiker i ett etablerat parti – så måste hon tydliggöras som kvinna. Alltså att hon är en kvinna, vilket visas genom att hon ska bli mamma.
Tidigare har vi kunnat läsa om hur nya ministrar skuttar ur taxin, eller hur Kinberg Batra skulle dela nakenbilder under sin personkampanj. Det skulle aldrig stå om en man.
Nej, att något av detta ens kommer upp som något i media är för att de är kvinnor och att det minsann ska presenteras. För att de har makt. Kvinna med makt. De måste dras ner på jorden, verkar det som.
”En man i media behandlas som en normal företeelse”.

Kommentarer är stängda

Om abort.

Det är på intet sätt oproblematiskt angående abort, samtidigt som det är allt annat än svårt. Vi börjat med det enkla i det.
Mänskliga rättigheter, integritet; alltså rätten över sin egna kropp. Det är helt enkelt upp till var och en, i fallet abort är det ju givetvis en kvinna, att ta beslut som går ut över sin egna kropp.
Det finns alltså ingen tvivel om att ingen kan tvinga en kvinna till varken abort eller förbjuda henne till att göra en abort.
Det svåra tillkommer ju dock i samma sak om den mänskliga kroppen och rätt till sin egna kropp och ingen annans: fostrets kropp.
När, eller var, startar denna rätt till sin egna kropp? Är det när man föds? Eller när man har en identitet? En viss ålder, kanske? Som det att man inte är myndig fören man är 18. Ingen sex innan 15. Som förälder har man ett ägandeskap över sina barn – i lagens vida mening, men etiskt, humanistiskt; vart ligger då gränsen? Bör inte den sociala normen och det juridiska ligga i synk?
Är abort mord? Måste man inte existera, leva, ha fötts, innan man är en människa som kan bli ”mördad”? Mord sker av en annan människa, men är ett ofött foster ännu en människa?
När startar livet? Exakt då en spermie nått in i ägget; Eller när det väl växer i livmodern; när fostret har ett hjärtslag; eller när det föds?
Medicinskt död är man, i Sverige, vid hjärndödhet – hur kan vi relatera det till en foster och en relativt oaktiv hjärna (sociologisk utsikt).
Min åsikt är att det otvivelaktigt är upp vill kvinnan själv att välja angående abort, och det är ingen annan som ska komma och lägga sin egna värdering på ett val att utföra en abort. Snarare är min åsikt tvärtom, att det är av mycket högre värde att vara försiktig i skapandet av en annan människa.
Men då kommer vi också till ett etiskt dilemma angående den som skall utföra abort: ska hen kunna tvingas? Har den rätt att vägra?
Vi har en bra lagstiftning i Sverige, skulle jag säga. Vi har rätten till abort, man kan inte bli tvingad att utföra en abort (om jag inte missat något), men att det finns en viss restriktion för när ett foster blivit lite för stort och det ha närmat sitt ”liv”. För ett foster är ju trots allt ingenting, egentligen, innan det har fötts och det har socialiserats och skaffat sig en identitet. Det är ett tomt ark, ett rent kanvas. En potentiell människa. Men ännu ”endast” en djurisk varelse. Allt däromkring är ju människors egna värderingar som läggs över, och att vi lever i ett samhälle som ibland är väldigt nära etiska kriser. Ge en penna ett namn och du kommer hålla den mer kär än dina andra pennor.
Att vi humaniserar saker betyder inte att de är människor (humans).
Men framförallt är det viktigt att sätta vissa gränser med abort för att det inte ska exploateras och på något vis ersätta preventivmedel. Det tar ändå skada på kroppen.
Så, summa summarum; människor har rätt över sin egen kropp, samt till sina egna handlingar, förutsatt att det inte går ut över ett annat liv. Men när startar livet? När det andas luft.

Kommentarer är stängda

Centern, säkerhetspolitik och utredning av medlemskap i NATO.

När jag läser de tre punkter som Centerpartiets partiledare Annie Lööf presenterade vid konferensen Folk och försvar så tänker jag två saker:
1. Ja, en utredning om en  svenskt medlemskap i NATO kan jag också ställa mig bakom. Jag vill se vad en sådan analys kommer fram till och hur det är förenligt med vår konstitution, mål och framförallt med folkets sympati till detta.
2. Vad fan läste jag nu?
”En sådan analys behöver göras i brett politiskt samförstånd. Viktiga politiska beslut, såsom ett ställningstagande för eller emot ett medlemskap i NATO, måste självklart tas utifrån seriös analys av faktiska förhållanden, inte utifrån känslomässigt tyckande.”
Och det är då jag tänker: ”Vad brukar utredningar då göra; har ens Lööf förstått konceptet av en utredning?” Den bör givetvis i allra högsta grad vara objektiv. Utgår vi ifrån forskning så är det en förutsättning, där tillika bör en utredning så också vara fallet.
Men sedan tänker jag:
3. Det är inte helt fel. En utredning bör alltid vara objetiv – det är väl självklart att den är? Nej. Nog beror det på vem som beställer en utredning, och vilka riktlinjer den ges, samt vad målet är, men ändå. En regering kan till exemepel beställa en utredning som formuleras på så vis att de kan driva igenom sin politik. Man för på så vis ändå vara kritisk till en utredning.
Slutligen tänker jag då, dock:
4. Men kritisk skall man vara till allt.
 
Ett medlemskap i NATO är inte oproblematiskt. Och jag välkomnar inte riktigt en utredning med baktanke att jag är positiv till ett sådant samarbete, utan jag vill se det för att jag vill se data. Jag vill se resultat. Just för att min åsikt är att vi inte skall gå med.
– Varför?
– Varför? För Ryssland? Räcker det?

Kommentarer är stängda

Monsanto, lobbyism, GMO och TTIP.

Jag vill skriva om GMO; jag vill skriva om Monsanto. Om lobbyism och om TTIP.
En sak i taget. Nu kortfattat för att skapa en någorlunda bredare bild av ämnet i fråga och för att belysa att allt inte är enkelt, men att ondska ändå kan skina klart.
GMO – Genetiskt manipulerade organism.
Är ett samlingsbegrepp för all typ av artificiell manipulation av organismer. Allt vi människor gör medvetna ändringar i arvsmassa (Genom) för att få fram en egenskap vi vill ha. Alltså celler – deras DNA förändras med flit.
Det finns två saker jag vill berätta om detta:
1. Människan har alltid lekt med naturen. Tidigare handlade det om förädling – mutationer – av växter och djur (tänk vargen till dagens hundraser, eller alla olika sorters gräs som idag odlas för våra djur och till vår frukost.
2. GMO är inte i sig varken farligt eller ofarligt. Det är upp vill VARJE ENSKILT ärende och manipulering.
2a) Det finns en oändlig mängd nyttigheter att hitta med GMO. Tänk en växt som kan odlas på en åkermark som annars skulle stå i träda som resulterar i en alternativ, grön och ofarlig olja som kan ersätta dagens fossila bränslen; men
2b) det finns också baksidor – i synnerhet de vars mutation inte har testats ordentligt. Vare sig det gäller effekten på människokroppen som kanske inte kan bryta ner ett nytt GMO-havre, eller kanske – likt träsprit – blir myrsyra vid nedbrytning. Eller hur en ny GMO-gröda i slutändan kan slå ut en naturlig mångfald – med allt vad det innebär.
Sammanfattat så är GMO bra när forskningen bedrivs transparent – öppet. Vetenskapligt; och dåligt när det inte gör.
Något som går utöver GMO, men som ändå är det hemska med hur GMO KAN användas är patent på DNA. Vi återkommer till det.
Jag kommer återgå till GMO framöver, men under tiden tipsar jag om vidare läsning i Genklippet (2003), som är en antologi med Birgitta Johansson som redaktör.
Lobbyism
Detta är i sin tur ett samlingsbegrepp för privata institutioner, företag och organisationer – intressegrupper – som söker gehör hos politiker för att ”lobba” för sin åsikt eller sitt intresse. Alltså politisk påtryckning från privat sektor. Det målas ofta upp hur lobbyister – alltså de som är anställda och, eller iallafall, utövar lobbyism – är onda. Är lobbyism är hemskt. Det är givetvis inte sant. Även här finns det för- och nackdelar med det. Dels ska vi i Sverige, för att ge exempel, tacka lobbyismen för att vi har fem veckors semester. Utan fackens lobbyarbete hade vi inte haft den lyxen. Men det finns också baksidor med lobbyism, och det är framförallt när otroligt rika organisationer och företag har så djupa fickor att de kan lobba intensivt och så riktat att det inte ger plats för en motsatt opinion – att andra sidan får höras.
I USA har lobbyism funnits länge, och är reglerad, liksom i EU där det har blivit oerhört stort – med all rätt. Dock skiljer sig lagstiftning om lobbyism mellan medlemsstaterna i EU, samt att det skiljer sig mellan EU:s egna institutioner (Kommissionen har regler, men inte EU:s domstol).
Monsanto
Stort globalt bolag om sysslar med kemikalier, läkemedel och jordbruk. De är kända för att vara hårda, stora och kontroversiella.
Sysslar med GMO och är ett hemskt exempel på sådant. De har hårt kritiserats för att sälja sina produkter på ett hemskt sätt – som att bönderna inte FÅR behålla frön från föregående år utan att betala för den patent som de då inkräktar på. I USA har Monsanto nämligen patent på DNA. Många bönder behåller ändå inte sina frön vilket reducerar just den problematiken; det är snarare tanken att de inte får som är de hemskt – på grund av patenterat DNA.[4]
Monsanto är stort. Riktigt stort. Och rikt. Riktigt rikt. De nyttjar detta för att utföra en stark lobbyism, och att stämma där/när de kan.
Monsanto är inte duktiga på att bedriva korrekt forskning. Med det menar jag att deras rådata inte presenteras och att deras resultat inte är konsekventa när de skall göras om. Annan oberoende forskning som snarare har visat hur Monsantos produkter utsätter djur och natur för stora risker – vilken sedan har dementerats på något mystiska grunder.[1]
Jag vill på något sätt uppmärksamma dokumentärfilmen GMO – OMG (2013). Jag tycker personligen inte särskilt mycket om dokumentären då den inte alls ger en rättvis bild av GMO, utan att GMO snarare är en cancersvulst framför den möjliga räddare/hjälte som GMO kan vara. Den är helt enkelt inte rättvis gentemot GMO då den visas upp som något synonymt med just Monsantos GMO-grödor med tillhörande kemikalier. Men kan du ändå se den ur en något kritiskt perspektiv – på med de kritiska glasögonen – så är den helt klart sevärd och den tar upp en hel del sanning om just Monsanto, deras produkter, forskning och USA-policy.
Nu har vi nått fram till slutklämmen.
TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership
Är ett avtal mellan EU och USA som är tänkt att öppna upp för vidare frihandel – tänk den frihandel som redan idag existerar mellan EU:s medlemsstater, men nu också med USA. Syftet är alltså att förenkla handel genom att förhandla bort vissa hinder som idag existerar.
Avtalet är under planering och förhandling och inte klart ännu.
Detta avtal har också för- och nackdelar, men nu kommer jag att fokusera på baksidorna med detta, eftersom det är det som mitt avsedda ämne gäller.
Fördelar är dock aning givna med lägre tullavgifter, enklare försäljning osv. Att det skall stimulera utbud och efterfrågan (vilket i sin tur har andra politiska, ekonomiska, sociala och ekologiska svårigheter som vi kanske skall diskutera).
Kritiken jag snarare vill framlägga är den som Skiftet.org nu (2014-12-22) publicerade.[2]
Inte nog med att avtalet kan leda till en otroligt svår konkurrens för de företag som idag sliter på EU:s marknad och inte kommer att ha en chans mot olika gigantiska amerikanska bolag, men det avser i huvudsak hur Monsanto, med sina djupa fickor och lobbyister, kan lobba för en förändrad och öppnare GMO-marknad – vilket möjligtvis kan skapa stora risker om vi återgår till deras egna forskning och annan oberoende sådan.[1]
Idag har EU en stark lagstiftning kring just GMO. Alla varor måste vara märkta att de innehåller, om de innehåller, GMO. Det är vidare svårt att få tillstånd att odla det inom EU och endast ett fåtal tillstånd har utfärdats.
Monsanto vill nu, genom sin lobbyism, påverka just TTIP. Detta finns på svart och vitt genom OpenSecrets.org. 2013 och 2014 har Monsanto lagt sammanlagt 82 miljoner kronor. Detta har de lagt för att kunna få igenom något som kallas för Investor-State Dispute Settlement (ISDS), vilket är en stängd domstol där storföretag kan stämma enskilda stater om de anser att deras affärers intressen är hotade. Monsanto stämde till exempel USA:s delstat Vermont då de ville inför ett krav på en likadan GMO-märkning som existerar i EU.[3]
Jag vill nu avsluta med en vädjan. Dels att överväga huruvida du själv vill se TTIP gå igenom eller inte, för även om jag inte är övertygad av avtalet i stort, så är inte Monsanto allt vad det avser – men de är onekligen ett stort problem kring det. De lobbar FÖR ISDS, men det är intet säkert att de ännu lyckas och därmed är det inte nödvändigt att stoppa hela TTIP. Men du får tänka om det ändå kanske är ett tillräckligt stort hot. Vill du försöka stoppa TTIP, skriv på här: http://skiftet.org/kampanj/ttip
Vill du veta vad andra sidan säger, läs här: http://www.frihandelsbloggen.se/
Som de skriver på Frihandelsbloggen så är det ändå mycket som skall stämma för att det skall gå igenom.
Jag vill vidare åter kommentera hur varken GMO eller lobbyism i sig är antingen satans påfund, eller allting gott. Nej, det handlar alltid om det specifika ärendet. GMO har möjliga, vackra lösningar, men kan också skriva vårt avskedssång. Lobbyism inkluderar även det du och jag kan hålla med om, som det vi personligen skulle avsky.
Oavsett vilket så är Monsantos särintressen med falsifierad, besvärlig forskning, djupa fickor, och i vissa fall även klart omoraliska handlingar (se GMO – OMG) något som hotar får allas fortlevnad och vår demokrati.
1: http://www.reuters.com/article/2013/04/25/roundup-health-study-idUSL2N0DC22F20130425
2: http://skiftet.org/nyheter/2014/12/varldens-kanske-mest-onda-foretag-lagger-82-miljoner-pa-att-attackera-demokratin
3: http://www.reuters.com/article/2014/06/12/vermont-gmo-idUSL2N0OT20620140612
4: http://www.iflscience.com/environment/myths-and-controversies-gmos-0

Kommentarer är stängda

Minuterna innan budgetomröstningen.

Bara lite snabba tankar.
Jag har svårt att se att regeringens budget skulle hålla. Löfven vill inte styra med Alliansens budget, vilket är bra. Med tanke på att Alliansen fortsätter att vägra samarbete med regeringen så kommer troligtvis inte budgeten att återremitteras till finansutskottet då det inte skulle göra någon skillnad just för att det inte finns något samarbete. Regeringen skulle kunna göra egna ändringar, men Alliansen skulle troligtvis fortsätta köra sin egna – tyvärr. SD kommer fortsätta att rösta ner regeringen.
Löfven kan välja att avgå och talmannen får uppgift att föreslå ny statsminister. Men vem? Batra är gruppledare men kanske något okänt för att riksdagen ska rösta med. Lööf lär inte få den makten av resten av Alliansen. Löfven återkommer då eventuellt. Skulle Batra få uppgift att bilda regering och svarar ja så tror jag att även de kommer att få ett helvete.
Löfven kan också utse nyval, vilket jag anser vara det enda rätta. Samma sak här så kommer Löfven möjligtvis att återkomma och kanske med nya idéer. Alliansen kan förlora mycket på nyval – det kan förvisso S, Mp och SD också. Det lär tyvärr bli ett lägre valdeltagande. Flera av Alllianspartierna hamnade precis över 4%-spärren sist och det är en stor risk. Missar de ett så har Alliansen som block problem.
Löfven får då eventuellt uppdrag att bilda regering igen. Får inte Mp vara med så har de lyssnat på SD; låter de Mp vara med så får det ändå SD mot sig – något som jag ändå ser som oundvikligt. Skulle Alliansen med Batra få bilda regering så kommer även de ha SD mot sig.
Åter: Det ända sättet att leda Sverige ur denna politiska kris är att avsluta blockpolitiken och samarbeta.

Kommentarer är stängda

Kaos i svensk politik.

Så. SD har gått ut med att de kommer att rösta för Alliansens budget ifall deras egna faller. Stefan Löfven har sagt att han kommer avgå om Alliansens budget vinner.
Vad har hänt?
SD, som i fallet om budgeten har en vågmästarroll, har uttalat att de kommer att rösta för Alliansens budget under morgandagens budgetomröstning.
Att SD lämnar praxis och kommer att stötta en annan politisk grupps budget är något förvånande,[0] även om det inte är förvånande i sig att de vill få bort sittande regering – inte nog med det, utan de har klargjort att de kommer att fälla varje framtida regering som inte faller dem i smaken.[1] SD ett rasistiskt parti som ställer sig emot ökad invandring, och SD är ett liberalkonservativt parti som inte vill ha med Miljöpartiet. I SD:s ögon kränker Mp medborgarna med miljökrav och mycket annat. Vad som jag dock anser  är mer förvånande är ändå SD:s egna kommentarer kring hur de värnar som svensk politik, trots att de försätter den i obalans genom detta val och istället utlöser en regeringskris. Att de även gör det utan sin partiledare, Åkesson, som otvivelaktigt varit den som hållit partiet samman och låtit dem kommit så långt.
Så vad händer nu?
När SD:s egna förslag röstas ner så kommer de att rösta på Alliansens. Vinner Alliansens budgetförslag över regeringens så kommer Löfven att avgå. Avgår Löfven så blir det nyval. Regeringen kan dock begära att budgeten återförvisas genom finansutskottet, men inte utan att en enskild riksdagsledamot begär det och att minst en tredjedel av riksdagen röstar för det- Något som S och Mp skulle kunna lyckas med.
Antingen avgår Löfven med sin regering och talmannen får i uppgift att föreslå ny statsminister. Jag ställer mig frågan vem det i så fall skulle bli, och framför allt hur ett sådant stöd skulle se ut i riksdagen. Eller så utses det nyval, med kanske inte så stora förändringar. En risk att SD förlorar sin vågmästarroll. I synnerhet eftersom Åkesson är borta. Moderaterna har en egen intern kris vilket eventuellt har vissa risker – även om SCB:s senaste resultat visade visst uppsving för dem. Eller så skickas budgeten åter till finansutskottet.
Ingenting är helt säkert fören budgetomröstningen har skett. Men Löfven sitter något illa till, är jag rädd.
Vidare
Det är något historiskt, även om det hänt förut. Och det försätter hur som helst det politiska klimatet i ett olyckligt och rätt otäckt läge. Det är som Löfven sa ”ett paradigmskifte”, och jag kan hålla med om det.[2]
Vad som är ytterligare förvånande är kommentarer från den liberala sidan, såsom Carl Bildt som skriver att det är ”bättre för landet” (egen översättning) att oppositionens budget segrar.[3] Att Alliansen inte klart och tydligt uttalar sitt ställningstagande. Snarare uttalar de sig att de inte tänker ändra sin budget, och det kan väl kanske vara bra ur sina väljares perspektiv.[4]
Vill Alliansen ha SD:s stöd? Vad säger det i så fall om deras övriga politik, såväl nu som efter ett eventuellt nyval? Kommer de moderata sympatisörer som stödröstat på SD göra det igen?
Egna tankar
Löfven har kallat till krismöte och sträcker åter ut en hand över blockgränserna för att hålla SD ute, något som han gjort sedan start med misslyckats med. Jag ser själv detta som den enda lösningen. Jag är stark förespråkare för representativ demokrati och för deliberativ demokrati. Det första har vi, men det andra saknas något. Jag söker efter mer samarbete över blockgränser – eller snarare en total avveckling av dagens blockgränser. Det är ohållbart i mina egna ögon, jag uppskattar och uppmuntar Löfven att fortsätta att agera för detta. Mer deliberativ demokrati, mer dialog och samarbete i frågor som rör partier rent ideologiskt framför strategiskt. Söka nå konsensus.
Jag tycker att det är något naivt, men i synnerhet kyligt av Alliansen att gång på gång ge Löfven kalla handen. Jag vill, som sagt, se mer samarbete. De har ett ansvar gentemot svenska folket, inte bara sina egna väljare.
Ett nyval kanske kan stabilisera politiken, men jag tror snarare att det bara skjuter fram problemet. Ett påverkan på symptom framför en lösning. Lösningen är ett bättre samarbete och deliberativa samtal.
Det är hård press på samtliga partier. Det är vidare barnsligt att fortsätta att hålla varandra i handen bara för att, istället för att enas och hjälpa varandra. Det har ett ”ansvar tillsammans”.[5]
0: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-jag-ar-forvanad_4157263.svd
1: http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-faller-regeringens-budgetforslag/
2: http://www.dn.se/ekonomi/regeringens-besked-foljer-efter-budgetdebatten/
3: https://twitter.com/carlbildt/status/539811560022355968
4: http://www.dn.se/ekonomi/kamp-in-i-det-sista-for-budgeten/5: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringskrisen_4157995.svd?sidan=3

2 kommentarer

Varför kan vi inte enas under feminismen? En liten socialpsykologisk analys.

Jag läser för tillfället socialpsykologi och den första hemtentan vi fick i uppgift att göra kopplade jag samman till en tanke, en undran, varför Emma Watsons tal blev så stort och varför det innehöll det som det gjorde. Att män också har ett ansvar. Att det för henne är oproblematiskt att kalla sig feminist, liksom för mig, men att det är inte är lika lätt för andra. Hur skulle vi kunna förstå detta socialpsykologiskt?
Jag vill här erbjuda denna text med hopp om att det kan ge något. Det är kort, och ytligt, men vad kan jag göra om ett sådant ämne, samt på fem sidor?
Läs min text här: Varför är vi inte enade under feminismen?

Kommentarer är stängda

Kandidatuppsats: Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.

I våras skrev jag min kandidatuppsats och kan numera benämna mig med att vara kandidat i statsvetenskap. Uppsatsen har varit publicerad på Gupea sedan en tid tillbaka, men jag har givetvis velat skriva något om min studie även här.
Uppsatsen finns att hämta här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36521
Tanken om denna studie väcktes då jag mötte flertalet människor som irriterat förklarade hur de ansåg att vissa andra människor inte borde då rösta då de ändå inte vet vad som är bäst för dem. Att demokrati är dumt, likaså valmöjligheten. Inte nog med att detta går att relatera hela vägen tillbaka till antikens Grekland och diskussionen om vilka som ska få styra som beskrevs olika av Platon och Aristoteles, men en annan tanke väcktes i mig. Det är ett problem med två sidor. Eller två problem som ändå är tätt ihopkopplade.
Dels så finns det människor som av okunskap anser att vissa människor är så dumma – jag väljer att se det som okunniga – att de inte borde få rösta. Det är ett problem att människor tänker så. Dels att de tänker så om andra, dels för att de inte förstår innebörden med vår demokrati – ett statsskick som människor världen över, och genom historien, har dött för.
Den andra sidan är att det finns människor som saknar kunskap i ämnet och som andra ser ut att vara ”dumma”. Att de saknar någon typ av fundamental kunskap, vilket leder till att de i andras ögon gör ”dumma” val.
Jag tänkte då att allt med kunskap, framförallt den typen av fundamental kunskap som bör vara gemensam för oss alla i form av att bli delaktiga och aktiva medlemmar i samhället, förutsätter en gemensam skolgrund. Den obligatoriska grundskolan. Jag tänkte att det bör finnas två idealtyper här som skolan har som uppdrag att lära ut till eleven. Samhällsämnen ger oss kunskap att bli medborgare och människor, medan till exempel matematik och liknande ämnen snarare har en fördel för oss att bli konkurrenskraftiga på en arbetsmarknad, för vårt självförverkligande som individer. Jag reserverar mig för överskridande uppdrag. Jag fann att det tidigare diskuterats och var precis av det jag själv sökte: medborgaruppdraget och kunskapsuppdraget.
Därefter ville jag se hur dessa två uppdrag var förklarade i våra styrdokument: läroplanerna. Detta utefter ämnen, diskurser och definitioner som jag kunde härleda till att antingen bilda en gemensam, medborgerlig och solidarisk syn eller till en mer individualistisk och konkurrenskunskaplig grund. Slutligen hur dessa uppdrags förklaringar förändrades under de tre senaste läroplanerna: Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.
Jag fann att dessa uppdrag mycket väl var förklarade i alla tre läroplaner, och att deras förklaringar blev allt djupare och bredare för varje ny reform. Det var mitt resultat att inget av uppdragen hade tagit över plats från det andra, utan att båda hade vuxit sig större. Men i den avslutande, korta, diskussionen så ställer jag mig frågan varför då resultaten ändå sjunker i skolan, och att främlingsfientliga sympatisörer verkar öka. Något jag skulle vilja studera vidare.
Mitt syfte var att endast undersöka hur detta såg ut idag, alltså en beskrivande studie, vilket jag fick kritik för vid opponeringen; jag skulle kunnat utföra en förklarande studie. Ja, det hade jag ju kunnat göra, men det märkte jag tyvärr inte fören när min studie var över. Jag visste ju inte alls om det fanns en skillnad över tid. Detta är, som sagt, något jag skulle vilja studera djupare i framtiden då jag amser att många av våra sociala problem skulle kunna lösas med en gemensam skola där ingen blir lämnad åt slumpen.
 
Trevlig läsning.
Holm, Daniel (2014). Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.

Kommentarer är stängda

Nej till studieavgifter.

Det är på inte sätt fakta att studieavgifter skulle bidra till en så mycket högre kvalitet på svenska högskolor. Det är en åsikt, och en åsikt därtill, vilken jag inte delar.
På alla sätt är all typ av kunskap och utbildning en investering. En investering som bör, och skall, berika alla på samma sätt och likaså vara behörig alla. Alla har dock inte råd till studieavgifter, ens om de är på 20 000 per år, vilket exkluderar människor. Något som inte för förekomma i en välfärdsstat som Sverige.
Jag är medveten om att det finns bevis på att en symbolisk avgift för till exempel läkarbesök leder till en gallring för dem som inte nödvändigtvis behöver vård. Det räcker dock med någon dollar – i detta fall, och jag ska visa min källa vid en uppdatering.
Gallring får dock inte förekomma i skolan då den skulle bli för selektiv och det finns redan kontrollfunktioner i skolan – bara djupet och kravet på studierna är i sig en gallring.
Att införa en studieavgift på svensk högskolenivå är därmed bland det dummaste jag har hört, och jag härledas till citatet, vars för fattar jag nu är för lat för att söka upp och är ändå irrelevant, samt att det möjligtvis är felaktigt formulerat i detta fall översättning:

Tänk om botemedlet mot cancer finns i sinnet hos en outbildad.

Vidare är jag rädd att en sådan start skulle kunna införa andra avgifter i även grundläggande skola, och det är helt och hållet förkastligt då det blir en direkt motsättning modern utveckling av välfärd.

Kommentarer är stängda