Hoppa till innehåll

Månad: december 2014

2014

Älskade vänner,
2014 har varit händelserikt och onekligen det bästa i mitt liv. Detta var året jag tog min kandidatexamen. Som jag fick en riktigt härlig lägenhet i mitt älskade Göteborg. Året jag gick på Håkan på Ullevi; som jag äntligen fick se Moto Boy; och när drömmen att se Galenskaparna och After-shave live!
2014 var året jag fann mig själv och växte.
Året jag vidare funnit ett mål och börjat utmejsla mitt fält.
Jag har även haft äran att få lära känna så många nya människor som jag har privilegiet att kalla mina vänner – liksom resten av er jag håller kär. Ni har spridit ljus i min närvaro och djup i vardag.
Det har varit ett lyckligt år; tack till er alla för det!
Låt oss fortsätta även nästa år.
All min kärlek och Gott nytt år,
Daniel
Höjdpunkter:
Nyår
Danmarskresan när vi nästan missade båten hem.
När jag sa att jag kunde gå en mil inom två timmar – och gjorde det under en fantastisk promenad.
Våren i Västervik.
Examensarbetet
EU-valet
Flytten
Examen
Håkan Hellström på Ullevi.
Midsommar
Klassåterträffen – 10 år sedan högstadiet.
Min och Charles roa- trip genom svenska skogar på väg till min kära far, och den följande bäverjakten (snarare sökandet)
Första dagen på jobbet
Badet i Delsjön
Foto shoot
Jag och David jammade och filmade det.
Skolstarten
Riksdagsvalet – regeringsbytet i synnerhet.
Galenskaparna och After-shave
Torphelgen hos far och Nina.
Moto Boy
När jag insåg att det får bli sociologimaster istället för stats.
När mina systrar kom till mig innan jul.
Trippen med systrarna till far.
Julen

Kommentarer är stängda

Monsanto, lobbyism, GMO och TTIP.

Jag vill skriva om GMO; jag vill skriva om Monsanto. Om lobbyism och om TTIP.
En sak i taget. Nu kortfattat för att skapa en någorlunda bredare bild av ämnet i fråga och för att belysa att allt inte är enkelt, men att ondska ändå kan skina klart.
GMO – Genetiskt manipulerade organism.
Är ett samlingsbegrepp för all typ av artificiell manipulation av organismer. Allt vi människor gör medvetna ändringar i arvsmassa (Genom) för att få fram en egenskap vi vill ha. Alltså celler – deras DNA förändras med flit.
Det finns två saker jag vill berätta om detta:
1. Människan har alltid lekt med naturen. Tidigare handlade det om förädling – mutationer – av växter och djur (tänk vargen till dagens hundraser, eller alla olika sorters gräs som idag odlas för våra djur och till vår frukost.
2. GMO är inte i sig varken farligt eller ofarligt. Det är upp vill VARJE ENSKILT ärende och manipulering.
2a) Det finns en oändlig mängd nyttigheter att hitta med GMO. Tänk en växt som kan odlas på en åkermark som annars skulle stå i träda som resulterar i en alternativ, grön och ofarlig olja som kan ersätta dagens fossila bränslen; men
2b) det finns också baksidor – i synnerhet de vars mutation inte har testats ordentligt. Vare sig det gäller effekten på människokroppen som kanske inte kan bryta ner ett nytt GMO-havre, eller kanske – likt träsprit – blir myrsyra vid nedbrytning. Eller hur en ny GMO-gröda i slutändan kan slå ut en naturlig mångfald – med allt vad det innebär.
Sammanfattat så är GMO bra när forskningen bedrivs transparent – öppet. Vetenskapligt; och dåligt när det inte gör.
Något som går utöver GMO, men som ändå är det hemska med hur GMO KAN användas är patent på DNA. Vi återkommer till det.
Jag kommer återgå till GMO framöver, men under tiden tipsar jag om vidare läsning i Genklippet (2003), som är en antologi med Birgitta Johansson som redaktör.
Lobbyism
Detta är i sin tur ett samlingsbegrepp för privata institutioner, företag och organisationer – intressegrupper – som söker gehör hos politiker för att ”lobba” för sin åsikt eller sitt intresse. Alltså politisk påtryckning från privat sektor. Det målas ofta upp hur lobbyister – alltså de som är anställda och, eller iallafall, utövar lobbyism – är onda. Är lobbyism är hemskt. Det är givetvis inte sant. Även här finns det för- och nackdelar med det. Dels ska vi i Sverige, för att ge exempel, tacka lobbyismen för att vi har fem veckors semester. Utan fackens lobbyarbete hade vi inte haft den lyxen. Men det finns också baksidor med lobbyism, och det är framförallt när otroligt rika organisationer och företag har så djupa fickor att de kan lobba intensivt och så riktat att det inte ger plats för en motsatt opinion – att andra sidan får höras.
I USA har lobbyism funnits länge, och är reglerad, liksom i EU där det har blivit oerhört stort – med all rätt. Dock skiljer sig lagstiftning om lobbyism mellan medlemsstaterna i EU, samt att det skiljer sig mellan EU:s egna institutioner (Kommissionen har regler, men inte EU:s domstol).
Monsanto
Stort globalt bolag om sysslar med kemikalier, läkemedel och jordbruk. De är kända för att vara hårda, stora och kontroversiella.
Sysslar med GMO och är ett hemskt exempel på sådant. De har hårt kritiserats för att sälja sina produkter på ett hemskt sätt – som att bönderna inte FÅR behålla frön från föregående år utan att betala för den patent som de då inkräktar på. I USA har Monsanto nämligen patent på DNA. Många bönder behåller ändå inte sina frön vilket reducerar just den problematiken; det är snarare tanken att de inte får som är de hemskt – på grund av patenterat DNA.[4]
Monsanto är stort. Riktigt stort. Och rikt. Riktigt rikt. De nyttjar detta för att utföra en stark lobbyism, och att stämma där/när de kan.
Monsanto är inte duktiga på att bedriva korrekt forskning. Med det menar jag att deras rådata inte presenteras och att deras resultat inte är konsekventa när de skall göras om. Annan oberoende forskning som snarare har visat hur Monsantos produkter utsätter djur och natur för stora risker – vilken sedan har dementerats på något mystiska grunder.[1]
Jag vill på något sätt uppmärksamma dokumentärfilmen GMO – OMG (2013). Jag tycker personligen inte särskilt mycket om dokumentären då den inte alls ger en rättvis bild av GMO, utan att GMO snarare är en cancersvulst framför den möjliga räddare/hjälte som GMO kan vara. Den är helt enkelt inte rättvis gentemot GMO då den visas upp som något synonymt med just Monsantos GMO-grödor med tillhörande kemikalier. Men kan du ändå se den ur en något kritiskt perspektiv – på med de kritiska glasögonen – så är den helt klart sevärd och den tar upp en hel del sanning om just Monsanto, deras produkter, forskning och USA-policy.
Nu har vi nått fram till slutklämmen.
TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership
Är ett avtal mellan EU och USA som är tänkt att öppna upp för vidare frihandel – tänk den frihandel som redan idag existerar mellan EU:s medlemsstater, men nu också med USA. Syftet är alltså att förenkla handel genom att förhandla bort vissa hinder som idag existerar.
Avtalet är under planering och förhandling och inte klart ännu.
Detta avtal har också för- och nackdelar, men nu kommer jag att fokusera på baksidorna med detta, eftersom det är det som mitt avsedda ämne gäller.
Fördelar är dock aning givna med lägre tullavgifter, enklare försäljning osv. Att det skall stimulera utbud och efterfrågan (vilket i sin tur har andra politiska, ekonomiska, sociala och ekologiska svårigheter som vi kanske skall diskutera).
Kritiken jag snarare vill framlägga är den som Skiftet.org nu (2014-12-22) publicerade.[2]
Inte nog med att avtalet kan leda till en otroligt svår konkurrens för de företag som idag sliter på EU:s marknad och inte kommer att ha en chans mot olika gigantiska amerikanska bolag, men det avser i huvudsak hur Monsanto, med sina djupa fickor och lobbyister, kan lobba för en förändrad och öppnare GMO-marknad – vilket möjligtvis kan skapa stora risker om vi återgår till deras egna forskning och annan oberoende sådan.[1]
Idag har EU en stark lagstiftning kring just GMO. Alla varor måste vara märkta att de innehåller, om de innehåller, GMO. Det är vidare svårt att få tillstånd att odla det inom EU och endast ett fåtal tillstånd har utfärdats.
Monsanto vill nu, genom sin lobbyism, påverka just TTIP. Detta finns på svart och vitt genom OpenSecrets.org. 2013 och 2014 har Monsanto lagt sammanlagt 82 miljoner kronor. Detta har de lagt för att kunna få igenom något som kallas för Investor-State Dispute Settlement (ISDS), vilket är en stängd domstol där storföretag kan stämma enskilda stater om de anser att deras affärers intressen är hotade. Monsanto stämde till exempel USA:s delstat Vermont då de ville inför ett krav på en likadan GMO-märkning som existerar i EU.[3]
Jag vill nu avsluta med en vädjan. Dels att överväga huruvida du själv vill se TTIP gå igenom eller inte, för även om jag inte är övertygad av avtalet i stort, så är inte Monsanto allt vad det avser – men de är onekligen ett stort problem kring det. De lobbar FÖR ISDS, men det är intet säkert att de ännu lyckas och därmed är det inte nödvändigt att stoppa hela TTIP. Men du får tänka om det ändå kanske är ett tillräckligt stort hot. Vill du försöka stoppa TTIP, skriv på här: http://skiftet.org/kampanj/ttip
Vill du veta vad andra sidan säger, läs här: http://www.frihandelsbloggen.se/
Som de skriver på Frihandelsbloggen så är det ändå mycket som skall stämma för att det skall gå igenom.
Jag vill vidare åter kommentera hur varken GMO eller lobbyism i sig är antingen satans påfund, eller allting gott. Nej, det handlar alltid om det specifika ärendet. GMO har möjliga, vackra lösningar, men kan också skriva vårt avskedssång. Lobbyism inkluderar även det du och jag kan hålla med om, som det vi personligen skulle avsky.
Oavsett vilket så är Monsantos särintressen med falsifierad, besvärlig forskning, djupa fickor, och i vissa fall även klart omoraliska handlingar (se GMO – OMG) något som hotar får allas fortlevnad och vår demokrati.
1: http://www.reuters.com/article/2013/04/25/roundup-health-study-idUSL2N0DC22F20130425
2: http://skiftet.org/nyheter/2014/12/varldens-kanske-mest-onda-foretag-lagger-82-miljoner-pa-att-attackera-demokratin
3: http://www.reuters.com/article/2014/06/12/vermont-gmo-idUSL2N0OT20620140612
4: http://www.iflscience.com/environment/myths-and-controversies-gmos-0

Kommentarer är stängda

Minuterna innan budgetomröstningen.

Bara lite snabba tankar.
Jag har svårt att se att regeringens budget skulle hålla. Löfven vill inte styra med Alliansens budget, vilket är bra. Med tanke på att Alliansen fortsätter att vägra samarbete med regeringen så kommer troligtvis inte budgeten att återremitteras till finansutskottet då det inte skulle göra någon skillnad just för att det inte finns något samarbete. Regeringen skulle kunna göra egna ändringar, men Alliansen skulle troligtvis fortsätta köra sin egna – tyvärr. SD kommer fortsätta att rösta ner regeringen.
Löfven kan välja att avgå och talmannen får uppgift att föreslå ny statsminister. Men vem? Batra är gruppledare men kanske något okänt för att riksdagen ska rösta med. Lööf lär inte få den makten av resten av Alliansen. Löfven återkommer då eventuellt. Skulle Batra få uppgift att bilda regering och svarar ja så tror jag att även de kommer att få ett helvete.
Löfven kan också utse nyval, vilket jag anser vara det enda rätta. Samma sak här så kommer Löfven möjligtvis att återkomma och kanske med nya idéer. Alliansen kan förlora mycket på nyval – det kan förvisso S, Mp och SD också. Det lär tyvärr bli ett lägre valdeltagande. Flera av Alllianspartierna hamnade precis över 4%-spärren sist och det är en stor risk. Missar de ett så har Alliansen som block problem.
Löfven får då eventuellt uppdrag att bilda regering igen. Får inte Mp vara med så har de lyssnat på SD; låter de Mp vara med så får det ändå SD mot sig – något som jag ändå ser som oundvikligt. Skulle Alliansen med Batra få bilda regering så kommer även de ha SD mot sig.
Åter: Det ända sättet att leda Sverige ur denna politiska kris är att avsluta blockpolitiken och samarbeta.

Kommentarer är stängda

Kaos i svensk politik.

Så. SD har gått ut med att de kommer att rösta för Alliansens budget ifall deras egna faller. Stefan Löfven har sagt att han kommer avgå om Alliansens budget vinner.
Vad har hänt?
SD, som i fallet om budgeten har en vågmästarroll, har uttalat att de kommer att rösta för Alliansens budget under morgandagens budgetomröstning.
Att SD lämnar praxis och kommer att stötta en annan politisk grupps budget är något förvånande,[0] även om det inte är förvånande i sig att de vill få bort sittande regering – inte nog med det, utan de har klargjort att de kommer att fälla varje framtida regering som inte faller dem i smaken.[1] SD ett rasistiskt parti som ställer sig emot ökad invandring, och SD är ett liberalkonservativt parti som inte vill ha med Miljöpartiet. I SD:s ögon kränker Mp medborgarna med miljökrav och mycket annat. Vad som jag dock anser  är mer förvånande är ändå SD:s egna kommentarer kring hur de värnar som svensk politik, trots att de försätter den i obalans genom detta val och istället utlöser en regeringskris. Att de även gör det utan sin partiledare, Åkesson, som otvivelaktigt varit den som hållit partiet samman och låtit dem kommit så långt.
Så vad händer nu?
När SD:s egna förslag röstas ner så kommer de att rösta på Alliansens. Vinner Alliansens budgetförslag över regeringens så kommer Löfven att avgå. Avgår Löfven så blir det nyval. Regeringen kan dock begära att budgeten återförvisas genom finansutskottet, men inte utan att en enskild riksdagsledamot begär det och att minst en tredjedel av riksdagen röstar för det- Något som S och Mp skulle kunna lyckas med.
Antingen avgår Löfven med sin regering och talmannen får i uppgift att föreslå ny statsminister. Jag ställer mig frågan vem det i så fall skulle bli, och framför allt hur ett sådant stöd skulle se ut i riksdagen. Eller så utses det nyval, med kanske inte så stora förändringar. En risk att SD förlorar sin vågmästarroll. I synnerhet eftersom Åkesson är borta. Moderaterna har en egen intern kris vilket eventuellt har vissa risker – även om SCB:s senaste resultat visade visst uppsving för dem. Eller så skickas budgeten åter till finansutskottet.
Ingenting är helt säkert fören budgetomröstningen har skett. Men Löfven sitter något illa till, är jag rädd.
Vidare
Det är något historiskt, även om det hänt förut. Och det försätter hur som helst det politiska klimatet i ett olyckligt och rätt otäckt läge. Det är som Löfven sa ”ett paradigmskifte”, och jag kan hålla med om det.[2]
Vad som är ytterligare förvånande är kommentarer från den liberala sidan, såsom Carl Bildt som skriver att det är ”bättre för landet” (egen översättning) att oppositionens budget segrar.[3] Att Alliansen inte klart och tydligt uttalar sitt ställningstagande. Snarare uttalar de sig att de inte tänker ändra sin budget, och det kan väl kanske vara bra ur sina väljares perspektiv.[4]
Vill Alliansen ha SD:s stöd? Vad säger det i så fall om deras övriga politik, såväl nu som efter ett eventuellt nyval? Kommer de moderata sympatisörer som stödröstat på SD göra det igen?
Egna tankar
Löfven har kallat till krismöte och sträcker åter ut en hand över blockgränserna för att hålla SD ute, något som han gjort sedan start med misslyckats med. Jag ser själv detta som den enda lösningen. Jag är stark förespråkare för representativ demokrati och för deliberativ demokrati. Det första har vi, men det andra saknas något. Jag söker efter mer samarbete över blockgränser – eller snarare en total avveckling av dagens blockgränser. Det är ohållbart i mina egna ögon, jag uppskattar och uppmuntar Löfven att fortsätta att agera för detta. Mer deliberativ demokrati, mer dialog och samarbete i frågor som rör partier rent ideologiskt framför strategiskt. Söka nå konsensus.
Jag tycker att det är något naivt, men i synnerhet kyligt av Alliansen att gång på gång ge Löfven kalla handen. Jag vill, som sagt, se mer samarbete. De har ett ansvar gentemot svenska folket, inte bara sina egna väljare.
Ett nyval kanske kan stabilisera politiken, men jag tror snarare att det bara skjuter fram problemet. Ett påverkan på symptom framför en lösning. Lösningen är ett bättre samarbete och deliberativa samtal.
Det är hård press på samtliga partier. Det är vidare barnsligt att fortsätta att hålla varandra i handen bara för att, istället för att enas och hjälpa varandra. Det har ett ”ansvar tillsammans”.[5]
0: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/statsvetare-jag-ar-forvanad_4157263.svd
1: http://www.dn.se/nyheter/politik/sd-faller-regeringens-budgetforslag/
2: http://www.dn.se/ekonomi/regeringens-besked-foljer-efter-budgetdebatten/
3: https://twitter.com/carlbildt/status/539811560022355968
4: http://www.dn.se/ekonomi/kamp-in-i-det-sista-for-budgeten/5: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/regeringskrisen_4157995.svd?sidan=3

2 kommentarer