Hoppa till innehåll

Månad: oktober 2014

Varför kan vi inte enas under feminismen? En liten socialpsykologisk analys.

Jag läser för tillfället socialpsykologi och den första hemtentan vi fick i uppgift att göra kopplade jag samman till en tanke, en undran, varför Emma Watsons tal blev så stort och varför det innehöll det som det gjorde. Att män också har ett ansvar. Att det för henne är oproblematiskt att kalla sig feminist, liksom för mig, men att det är inte är lika lätt för andra. Hur skulle vi kunna förstå detta socialpsykologiskt?
Jag vill här erbjuda denna text med hopp om att det kan ge något. Det är kort, och ytligt, men vad kan jag göra om ett sådant ämne, samt på fem sidor?
Läs min text här: Varför är vi inte enade under feminismen?

Kommentarer är stängda

Kandidatuppsats: Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.

I våras skrev jag min kandidatuppsats och kan numera benämna mig med att vara kandidat i statsvetenskap. Uppsatsen har varit publicerad på Gupea sedan en tid tillbaka, men jag har givetvis velat skriva något om min studie även här.
Uppsatsen finns att hämta här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36521
Tanken om denna studie väcktes då jag mötte flertalet människor som irriterat förklarade hur de ansåg att vissa andra människor inte borde då rösta då de ändå inte vet vad som är bäst för dem. Att demokrati är dumt, likaså valmöjligheten. Inte nog med att detta går att relatera hela vägen tillbaka till antikens Grekland och diskussionen om vilka som ska få styra som beskrevs olika av Platon och Aristoteles, men en annan tanke väcktes i mig. Det är ett problem med två sidor. Eller två problem som ändå är tätt ihopkopplade.
Dels så finns det människor som av okunskap anser att vissa människor är så dumma – jag väljer att se det som okunniga – att de inte borde få rösta. Det är ett problem att människor tänker så. Dels att de tänker så om andra, dels för att de inte förstår innebörden med vår demokrati – ett statsskick som människor världen över, och genom historien, har dött för.
Den andra sidan är att det finns människor som saknar kunskap i ämnet och som andra ser ut att vara ”dumma”. Att de saknar någon typ av fundamental kunskap, vilket leder till att de i andras ögon gör ”dumma” val.
Jag tänkte då att allt med kunskap, framförallt den typen av fundamental kunskap som bör vara gemensam för oss alla i form av att bli delaktiga och aktiva medlemmar i samhället, förutsätter en gemensam skolgrund. Den obligatoriska grundskolan. Jag tänkte att det bör finnas två idealtyper här som skolan har som uppdrag att lära ut till eleven. Samhällsämnen ger oss kunskap att bli medborgare och människor, medan till exempel matematik och liknande ämnen snarare har en fördel för oss att bli konkurrenskraftiga på en arbetsmarknad, för vårt självförverkligande som individer. Jag reserverar mig för överskridande uppdrag. Jag fann att det tidigare diskuterats och var precis av det jag själv sökte: medborgaruppdraget och kunskapsuppdraget.
Därefter ville jag se hur dessa två uppdrag var förklarade i våra styrdokument: läroplanerna. Detta utefter ämnen, diskurser och definitioner som jag kunde härleda till att antingen bilda en gemensam, medborgerlig och solidarisk syn eller till en mer individualistisk och konkurrenskunskaplig grund. Slutligen hur dessa uppdrags förklaringar förändrades under de tre senaste läroplanerna: Lgr 80, Lpo 94 och Lgr 11.
Jag fann att dessa uppdrag mycket väl var förklarade i alla tre läroplaner, och att deras förklaringar blev allt djupare och bredare för varje ny reform. Det var mitt resultat att inget av uppdragen hade tagit över plats från det andra, utan att båda hade vuxit sig större. Men i den avslutande, korta, diskussionen så ställer jag mig frågan varför då resultaten ändå sjunker i skolan, och att främlingsfientliga sympatisörer verkar öka. Något jag skulle vilja studera vidare.
Mitt syfte var att endast undersöka hur detta såg ut idag, alltså en beskrivande studie, vilket jag fick kritik för vid opponeringen; jag skulle kunnat utföra en förklarande studie. Ja, det hade jag ju kunnat göra, men det märkte jag tyvärr inte fören när min studie var över. Jag visste ju inte alls om det fanns en skillnad över tid. Detta är, som sagt, något jag skulle vilja studera djupare i framtiden då jag amser att många av våra sociala problem skulle kunna lösas med en gemensam skola där ingen blir lämnad åt slumpen.
 
Trevlig läsning.
Holm, Daniel (2014). Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.

Kommentarer är stängda

Du har inte tolkningsföreträde för vad som kränker andra.

Så nu är det åter dags att bli förbannad på hur samhället går mot att värdera alla lika och ta bort det som kränker människor som om de inte vore lika värda.
Denna gång är det Pippi Långstrump som ska förändras lite, lite, lite, lite, lite (osv. så lite så det är en ändring på Zepto-någonting). Bort med ”negerkung” bland annat.
Detta är bra. Och ni som inte förstår detta har en bit kvar att gå. ”Jag menar inget illa”; ”det är inget dåligt ord för mig”, guess what the fuck: du har inte tolkningsföreträde. Neger har i århundrade använts som ett ord på svarta människor, som då inte ansågs vara människor. De kunde ägas, men inte äga. De var slavar utan  rättigheter av någon form – vare sig sociala, ekonomiska eller juridiska. När den vita mannen – imperialisten – åkte och hämtade folk för att sälja som slavar till andra vita män. Som djur, eller som om de idag vore maskiner. Under fruktansvärt förhållanden, utan vård, skola eller ens det mest fundamentala: respekt.
Eller ska jag kanske gå runt och säga till folk att de är ”fetton” eller klaga på något annat angående personens utseende? För det är ju med helt okej enligt våra sociala normer, eller? ”Alltså jag menar ju inget illa när jag säger att du är fet”, känner min igen er? Eller tänk er något annat som du känner dig förminskad av – vad som helst –  och att jag utnyttjar det av ingen anledning mot dig. Känns det bra? Jag menade ju inget illa, men du kanske tar det så ändå. Då är du en ytterst liten bit påvägen så just detta ordvals natur är ohyggligt mycket värre för att det, som sagt, är dehumaniserande.
Och det är väl ”bra” att ni inte menar något illa, men ni måste ändå förstå hur det fortsätter att bidra till en underliggande strukturell rasism i våra samhälle. Vill ni vara del av det så ska ni skämmas ännu mer, men jag vill gärna inte tro att så är fallet. Det är okunskap. Har ni verkligen ett så stort behov av att då fortsätta kalla människor för ett ord vara ursprung tog ifrån dem sin mänsklighet – dehumaniserande?
Förstå att det inte är okej att använda ordet, och förstå varför ”negerkung” tas bort genom att tänka er att ett man åker till en annan kontinent – en vit man – och bara sådär blev kung över ett folk – för att han var vit och de svarta. Tycker ni att det passar en världsbild som ska överföras till nästkommande generation?
Dessutom sa självaste Astrid Lindgren i en intervju att hon ångrade att hon skrev så. Ni är rädda för att saker ändras. Saker som inte betyder något annat än en bättre världsbild. Ni borde oroa er mer för annat, för vet ni? Förändring är något bra.
Och så har några av er mage att bjuda in mig i grupper för att samla ihop namn till att motsätta er denna ändring. Skämms. Läs på lite och bilda er en ny uppfattning om något.

Kommentarer är stängda