Hoppa till innehåll

Månad: september 2014

Nej till studieavgifter.

Det är på inte sätt fakta att studieavgifter skulle bidra till en så mycket högre kvalitet på svenska högskolor. Det är en åsikt, och en åsikt därtill, vilken jag inte delar.
På alla sätt är all typ av kunskap och utbildning en investering. En investering som bör, och skall, berika alla på samma sätt och likaså vara behörig alla. Alla har dock inte råd till studieavgifter, ens om de är på 20 000 per år, vilket exkluderar människor. Något som inte för förekomma i en välfärdsstat som Sverige.
Jag är medveten om att det finns bevis på att en symbolisk avgift för till exempel läkarbesök leder till en gallring för dem som inte nödvändigtvis behöver vård. Det räcker dock med någon dollar – i detta fall, och jag ska visa min källa vid en uppdatering.
Gallring får dock inte förekomma i skolan då den skulle bli för selektiv och det finns redan kontrollfunktioner i skolan – bara djupet och kravet på studierna är i sig en gallring.
Att införa en studieavgift på svensk högskolenivå är därmed bland det dummaste jag har hört, och jag härledas till citatet, vars för fattar jag nu är för lat för att söka upp och är ändå irrelevant, samt att det möjligtvis är felaktigt formulerat i detta fall översättning:

Tänk om botemedlet mot cancer finns i sinnet hos en outbildad.

Vidare är jag rädd att en sådan start skulle kunna införa andra avgifter i även grundläggande skola, och det är helt och hållet förkastligt då det blir en direkt motsättning modern utveckling av välfärd.

Kommentarer är stängda

Vad är kunskap om det inte delas?

Ny subtitel för min hemsida med kommande nytt innehåll. Jag håller just nu på att skriva ett sorts schema för vad komma skall, men lite krasst kan jag berätta att jag kommer att börja en serie med inlägg, innehållande ämnen jag lärt mig under min tid på Göteborgs universitet – som dessutom är pågående – och annat trevligt.
Det kommer att ske genom flera serier av teman, i flera delar.
Första delen kommer att handla om miljö där jag kommer starta med viss grundläggande information med termer och hur vår natur fungerar. Jag kommer därefter att fortsätta med problemen i naturen – såväl ”naturliga” som artificiella; alltså sådana som är skapade av oss. Energialternativ och -resurser. Här kommer jag att använda mig av illustrationer, konkretiseringar och exempel (bevis). Serien slutar med möjliga lösningar och även vad som sker om dessa lösningar inte begås.
Andra delen kommer att behandla statsvetenskap: historian om staten (polis), vad som är en stat – och vad skillnaden är mellan stat och nation, olika statsskick och regimer – inklusive exempel på dessa; vad som definierar en demokrati och diktatur, exempel på dagens stater, men också trans- och internationella samarbeten och institutioner som EU och NATO. Det kommer ingå en viss relevant historia och signifikanta personer för denna disciplin.
Tredje delen kommer att behandla svenskt partiklimat: Olika ideologier, kort historia om de svenska partierna och hur deras politiska position har förändrats över tid, vilka regeringar som har ersatt varandra – främst vilka partier som har ingått i dem;
Fjärde delen kommer att behandla den svenska skolan: Hur den historiskt sett ut, dess förändring, och grundläggande värderingar som utgår ifrån viss svensk politik. Lite jämförelse med andra länders skolor. Vidare med dagens skolor, problemen, lösningarna och framtid.
Femte delen kommer behandla socialpsykologi: några figurer, teorier och experiment; hur det är applicerbart alltid då människan är en social varelse som med varandra interagerar.
Sjätte delen avser olika definitioner av fenomen, ideologier och sammansättningar som ännu inte uppkommit: feminism – ursprung, anledning och problematik – ”varför?”; rasism och fascism – historia: då och nu.
Sjunde delen inkluderar allt omkring oss: rymden. I huvudsak fakta, men även en del teorier.
Eventuellt kommer ett tema med blandat kul. Till exempel internets historia, musik som jag blivit inspirerad av, mm.
 
Jag reserverar mig för ändring av ordning och innehåll. Vissa delar kommer kanske att gå in i varandra – något som jag eventuellt kommer att märka över tid. Samt så kommer det när jag har tid. Jag kommer att utgå ifrån relevant litteratur, samt att jag kommer att ge en så objektiv, men reell, bild som möjligt.
Om jag ska vara helt ärlig så, ifall detta blir riktigt bra, så skulle jag vilja göra en YouTube-kanal á la Mental Floss och/eller Vsauce. Vi får la se.

Kommentarer är stängda

Hjälp framför berövad frihet.

Istället för att låsa in människor för deras brott så skulle dessa behöva hjälp. Det finns massor med hjälp att få för att möjligt. En aggressiv människa som är en fara för andra skulle kunna få medicin i kombination av terapi för att motverka sitt aggressiva tillstånd. Liksom psykotiska människor. Eller de som stjäl – de kan få hjälp att bli en del av samhället genom ett bättre socialt och ekonomiskt stöd. Det kostar ändå samhället mer att inre hjälpa dem. Dock skulle det vara ytterligare kostnadseffektivt att se till att människor inte blir kriminella eller på annat sätt en fara för samhället eller sig själva, genom att hitta dessa människor i tidigt stadie. Låt fler pedagoger jobba på skolor, låt lärare vara lärare och låt dem hänvisa barn med ett eventuellt problematiskt beteende till dessa stödpedagoger som kan vara till hjälp direkt, eller indirekt genom att ordna ett ytterligare stöd som kanske skulle behövas; kanske socialen, BUP eller terapi. Det är ohållbart att låta unga individer drifta in i destruktiva banor. Alla har rätt till ett socialt säkerhetsnät och en välfärd som tar hand om dem. Inte idag där tre månaders garanti inte alls håller utan unga individer kan stå i kö i år innan de får den hjälpen som de behöver.

Kommentarer är stängda