Hoppa till innehåll

Vad är kunskap om det inte delas?

Ny subtitel för min hemsida med kommande nytt innehåll. Jag håller just nu på att skriva ett sorts schema för vad komma skall, men lite krasst kan jag berätta att jag kommer att börja en serie med inlägg, innehållande ämnen jag lärt mig under min tid på Göteborgs universitet – som dessutom är pågående – och annat trevligt.
Det kommer att ske genom flera serier av teman, i flera delar.
Första delen kommer att handla om miljö där jag kommer starta med viss grundläggande information med termer och hur vår natur fungerar. Jag kommer därefter att fortsätta med problemen i naturen – såväl ”naturliga” som artificiella; alltså sådana som är skapade av oss. Energialternativ och -resurser. Här kommer jag att använda mig av illustrationer, konkretiseringar och exempel (bevis). Serien slutar med möjliga lösningar och även vad som sker om dessa lösningar inte begås.
Andra delen kommer att behandla statsvetenskap: historian om staten (polis), vad som är en stat – och vad skillnaden är mellan stat och nation, olika statsskick och regimer – inklusive exempel på dessa; vad som definierar en demokrati och diktatur, exempel på dagens stater, men också trans- och internationella samarbeten och institutioner som EU och NATO. Det kommer ingå en viss relevant historia och signifikanta personer för denna disciplin.
Tredje delen kommer att behandla svenskt partiklimat: Olika ideologier, kort historia om de svenska partierna och hur deras politiska position har förändrats över tid, vilka regeringar som har ersatt varandra – främst vilka partier som har ingått i dem;
Fjärde delen kommer att behandla den svenska skolan: Hur den historiskt sett ut, dess förändring, och grundläggande värderingar som utgår ifrån viss svensk politik. Lite jämförelse med andra länders skolor. Vidare med dagens skolor, problemen, lösningarna och framtid.
Femte delen kommer behandla socialpsykologi: några figurer, teorier och experiment; hur det är applicerbart alltid då människan är en social varelse som med varandra interagerar.
Sjätte delen avser olika definitioner av fenomen, ideologier och sammansättningar som ännu inte uppkommit: feminism – ursprung, anledning och problematik – ”varför?”; rasism och fascism – historia: då och nu.
Sjunde delen inkluderar allt omkring oss: rymden. I huvudsak fakta, men även en del teorier.
Eventuellt kommer ett tema med blandat kul. Till exempel internets historia, musik som jag blivit inspirerad av, mm.
 
Jag reserverar mig för ändring av ordning och innehåll. Vissa delar kommer kanske att gå in i varandra – något som jag eventuellt kommer att märka över tid. Samt så kommer det när jag har tid. Jag kommer att utgå ifrån relevant litteratur, samt att jag kommer att ge en så objektiv, men reell, bild som möjligt.
Om jag ska vara helt ärlig så, ifall detta blir riktigt bra, så skulle jag vilja göra en YouTube-kanal á la Mental Floss och/eller Vsauce. Vi får la se.

Publicerat iTema