Hjälp till enkät om kyrklig vigsel.

Min flickvän har ett projektarbete där hennes grupp ställer sig frågan varför man väljer att gifta sig i kyrkan.

De behöver givetvis data för detta och därför försöker jag hjälpa till lite med just det.

Så om du själv är gift i svenska kyrkan, eller någon i din närhet, kanske du kan svara på enkäten eller dela den vidare?
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE5SOWpBYzJ5MWRxbm50U2tBUVF0V0E6MQ

Tack!