Hoppa till innehåll

Kärnkraft – behålla eller inte?

Inte. Kärnkraft ska inte behållas. Missförstå mig inte, jag är ser hellre kärnkraft än andra typer av el-produktion (tex. kol, olja), och jag anser inte att vi bara ska avveckla det, men i vår framtid är det ändå ohållbart att behålla kärnkraften. Den är effektiv – mycket effektiv, och det krävs inte så mycket kärnbränsle för att försörja en person, en stad, men det krävs inte heller mycket för att det hela ska fallera.

Strålning är mycket farligt – och avfall fortsätter att vara farligt under en mycket lång tid (ca 100 000 år). I Sverige, skulle jag ändå säga att vi har det rätt bra med kärnkraften. De fungerar bra, bra säkerhet, vi har, för tillfället, en bra lösning (enligt mig) för slutförvar av kärnavfallet. Men mellanförvaret är inte alls säkert. Kärnavfallet måste bort så fort det går – tänk på de länder som ännu inte har en aning om vad de ska göra med sitt avfall. Eller länder som Ryssland, som inte alls har samma standardiserade krav som vi har i bla. Sverige.

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Det är ändå händelser som har slutat ”bra”, jämfört med hur det skulle kunna ha gått. Det kan alltid bli värre, och med kärnkraft så är ”värre” otroligt dåligt.

Men det är ändå spännande med kärnkraft. Om man bortser från det kärnavfall som tillkommer, är det en fantastisk teknik. Man klyver atomer för att ta ut energi som värme, vilket värmer vatten till vattenånga, vilket roterar en turbin, som genererar el. Utsläppet är alltså vattenånga. Nog att det också är en växthusgas, men jag föredrar ändå den framför vilken som helst av de andra.

Jag anser inte att vi bara, rakt av, kan avveckla kärnkraften, men som jag sa tidigare, är det en förutsättning för en framtid för oss människor. Förr eller senare kommer det att skita sig, och det är inte en risk som är värdig att ta, när man har andra tekniker och möjligheter som är så mycket bättre!

Vår framtid ligger i förnyelsebar, grön energi. Och det är inte sci-fi, det är inte en romantisk dröm av ”trädkramar”, utan det är sanning och en förutsättning för vår fortlevnad.
Vindkraft, vågkraft, framförallt solkraft.

Så det är dags att planera kärnkraftens avveckling igenom att slå ett slag för dess gröna konkurrenter.

Publicerat iOkategoriserade