Hoppa till innehåll

Etikett: Energi

Kärnkraft – behålla eller inte?

Inte. Kärnkraft ska inte behållas. Missförstå mig inte, jag är ser hellre kärnkraft än andra typer av el-produktion (tex. kol, olja), och jag anser inte att vi bara ska avveckla det, men i vår framtid är det ändå ohållbart att behålla kärnkraften. Den är effektiv – mycket effektiv, och det krävs inte så mycket kärnbränsle för att försörja en person, en stad, men det krävs inte heller mycket för att det hela ska fallera.

Strålning är mycket farligt – och avfall fortsätter att vara farligt under en mycket lång tid (ca 100 000 år). I Sverige, skulle jag ändå säga att vi har det rätt bra med kärnkraften. De fungerar bra, bra säkerhet, vi har, för tillfället, en bra lösning (enligt mig) för slutförvar av kärnavfallet. Men mellanförvaret är inte alls säkert. Kärnavfallet måste bort så fort det går – tänk på de länder som ännu inte har en aning om vad de ska göra med sitt avfall. Eller länder som Ryssland, som inte alls har samma standardiserade krav som vi har i bla. Sverige.

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Det är ändå händelser som har slutat ”bra”, jämfört med hur det skulle kunna ha gått. Det kan alltid bli värre, och med kärnkraft så är ”värre” otroligt dåligt.

Men det är ändå spännande med kärnkraft. Om man bortser från det kärnavfall som tillkommer, är det en fantastisk teknik. Man klyver atomer för att ta ut energi som värme, vilket värmer vatten till vattenånga, vilket roterar en turbin, som genererar el. Utsläppet är alltså vattenånga. Nog att det också är en växthusgas, men jag föredrar ändå den framför vilken som helst av de andra.

Jag anser inte att vi bara, rakt av, kan avveckla kärnkraften, men som jag sa tidigare, är det en förutsättning för en framtid för oss människor. Förr eller senare kommer det att skita sig, och det är inte en risk som är värdig att ta, när man har andra tekniker och möjligheter som är så mycket bättre!

Vår framtid ligger i förnyelsebar, grön energi. Och det är inte sci-fi, det är inte en romantisk dröm av ”trädkramar”, utan det är sanning och en förutsättning för vår fortlevnad.
Vindkraft, vågkraft, framförallt solkraft.

Så det är dags att planera kärnkraftens avveckling igenom att slå ett slag för dess gröna konkurrenter.

Kommentarer är stängda

Energi.

Fick chansen att svara på ett par frågor som en vän hade fått. Givetvis tog jag och svarade och skrev lite eget innan det var dags att gå och ta hand om tvätten.

 

Vad har energi med utveckling att göra?

Eftersom energi, som i el, har en fundamental del av dagens samhälle och det liv som vi lever så har det allt att göra med dagens utveckling. Datorer mot internet, lampor, verktyg, maskiner, bilar – ja, allt har att göra men energins utveckling.


Hur har energianvändningen förändrats upp genom historien?

Givetvis så har den successivt ökat, proportionerligt mot antalet människor i i-länder. När elen upptäcktes så tog det förvisso en tid innan lampan uppfanns, eller andra enheter som kan använda elen, men efter det så tog det fart. Lampor i var mans hus då de svenska bönderna ofta behövde ljus tidigare än någon annan när de skulle mjölka korna på morgonen. Vidare byggdes det ut och gav telefonerna sina pulser. Elen var lite som USB-porten är nu – man kan hitta all möjlig skit till en USB-port. Lampor, fläktar, kaffekoppsvärmare och juckande hundar, mm, mm.

 

Lite så var elen med, man hittade nya användningsområden. Allt man värmde på vedeldad spis kunde man värma via el, spisen byttes ut mot en på el, man började kyla saker i kylskåp istället för källare. När industrin sedan tog sin vidare fart i takt med elens tillkomst så började man använda elektriska maskiner istället för arbetare – i vissa fall, åtminstone.

 

Vidare när allt började dra sig mot det det med digitaliserade samhället så fick det ytterligare en spark iväg. Datorer med databaser ersatte bibliotek eller arkiv med mappar och papper. Alla ville ha datorer i sina hem, vara uppkopplade mot internet – vilket krävde mer energi då fler datorer i form av servrar krävdes. Alla har numera mobil och/eller någon form av digital skivsamling i fickan.

 

Lampor, radio, TV, datorer, mobiler, portabla musikspelare, internet, osv. Har alla bidragit till den utveckling som vi idag ser som vardaglig.

 

Hur hållbar var den?

Ingen aning.

 

Vilka möjligheter/begränsningar finns för att göra dagens energianvändning hållbar?

Det finns väl egentligen alla typer av möjligheter. Begränsningen är att få det att bli mer effektivt och energisnålt då det verkligen är dags att tänka på miljön. Avfall ifrån våra kärnkraftverk är ett stort problem. En lösning är ju helt klart att börja använda oss av allt mer miljövänlig energi av vatten eller vind. Olja är HELT uteslutet.

 

Källor:
Ingen.

 

2 kommentarer