Hoppa till innehåll

Etikett: Miljö

Elbilar, nya fabriker och massbilismen i Kina.

Saab Owner To Build $400 Million Electric Car Factory In China – Forbes
http://www.forbes.com/sites/jnylander/2015/06/29/saab-owner-to-build-400-million-electric-car-factory-in-china/
Vi kan idag se hur massbilismen har ställt till med ett och annat, hur utsläppen ökar osv. Att detta är något Som behöver begränsas är inte ens att tala om, men vidare är hur massbilismen och dess resulterande utsläpp kommer att bli värre i och med att förare och ägare av bilar breder ut sig allt mer i Asien – som står för en majoritiet av väldens befolkning. Främst talar jag här om Kina – mer än en miljard invånare. Galet många.
Nyheten idag är att Saab, eller snarare investerargruppen bakom Saab, ska byta en ny fabrik i Kina, som ska bygga elbilar, för 400 miljoner dollar. Det blir stort.
Varför är detta då intressant – mer än att det skapar arbetstillfällen där, men inte här? Jo, för att det som sagt ska fokusera på elbilen. Det är bra. Det är bra med elektriska fordon – under en föreläsning för några år sedan så lovordade föreläsaren elen med att säga att ”det bästa man kan göra med el är att använda den för transport”.
Men.
Är det bara bra med el? Nej, det är det inte. Elen i sig är det ingen fara med, utan det handlar givetvis om HUR elen om sedan används för transport kommer till. Ifall elen som driver din nya elbil har genererats genom förbränning av kol eller annat fossilt bränsle så kunde bilen lika gärna gått på bensin självt. Och så är det faktiskt. All el är inte per automatik ”grön” – alltså miljövänlig.
Låt oss kort gå in på kärnkraft därtill, eller fission som det heter. Man bombarderar en atom men en stor mängd elektroner till den delar sig till ett nytt ämne. Ut klyvning utvinns energi i form av värme som värmer vatten till ånga och driver gigantiska turbiner som då ”skapar” – alltså genererar – el. Denna kärnklyvning, väl igång, fortsätter – läääänge. Den nya atomen är dessutom mycket radioaktiv. Farligt radioaktiv.
Ur kärnkraft säger då många att det inte är så farligt för att det ”bara” släpper ur vattenånga – vattenånga som dessutom också är en växthusgas. Men det är ju givetvis inte sant; det skapas ju också radioaktivt avfall. Dessutom är fission idag inte särskilt effektivt då endast 1% av energin som frigörs faktiskt utnyttjas.
Angående fossila bränslen så blir det koldioxid, men det känner ni säkerligen till. Också en växthusgas.
Så hur gör vi då? Jo, vind- och solkraft är bra – vind som också egentligen är en effekt av solen. Vattenkraft? Nja, det förstör ofta stora miljöområdet och har en stor effekt på den biologiska mångfalden.
Nu är det faktiskt också så att Kina har lagt stora summor på att finansiera just utbyggnad av vindkraft och solkraft. I Kina har man vidare tillverkat solpaneler som var så billiga att EU blev sura angående importen av dessa till Europa och att detta inte gynnade konkurrensen önskvärt.
Så, för att runda av, vi har en ökande massbilismen i Kina, vilket är dåligt. Ett företag vill etablera en ny fabrik som skall fokusera på elbilar i Kina, vilket är bra om elen kommer från ett hållbart sätt – vilket det finns en reell möjlighet att det gör.
Bra, då minskar effekterna av massbilismen något iallafall.
Extra läsning:
Norges vattenkraft som batteri för Europa, Supermiljobloggen.

Kommentarer är stängda

(miss)gynnande för bonus-malus.

Bilarna måste bli effektivare – nu utreder regeringen ett bonus-malus-system http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/05/bilarna-maste-bli-effektivare-nu-utreder-regeringen-ett-bonus-malus-system
Det jag hoppas att denna utredning tar upp är att människor av olika klass kan, eller kommer, missgynnas av ett sådant system.
En person i lägre klass som inte har kapacitet till att låna för en ny bil, och kör en riktigt gammal bil, kommer i ett förslag som detta att få högre skatt på sin bil. Det kan sluta i en nedåtgående spiral, där personen i fråga alright får möjlighet att köpa ny bil – en miljöbil som ger bonus istället.
Samma sak, fast omvänt gäller de som har ekonomin, och klassen. De har pengar att Kanske köpa en bil med pengar ur fickan. De behöver inte betala någon högre skatt, köper en ny bil och drar med fördel hem bonusen.
Missförstå mig inte, jag är helt och hållet för ett system som det som regeringen vill utreda, men ofta när det kommer till just system som dessa, med högre skatter för det som ska avskräcka Den onödiga resenären, så hamnar de nödvändiga resenärerna i en dålig situation. De som redan har långa resor då de bor i skogen, med höga bensinutgifter får det än värre. Det krävs en lösning, kanske en subventionering för personer som faktiskt behöver sin bil så mycket som de på landsbygd. Samtidigt som det krävs bättre alternativ. Bygg ut kollektivtrafiken, uppmuntra människor till bilpooler.
Utredningen kommer behöva ta hänsyn till ett system som inte bara ger bonus eller malus, utan att system som tar hänsyn till samtliga människor likvärdigt.

Kommentarer är stängda

Vår miljö.

Den är problematisk.
Den är påverkad -Av oss.
Debatten kretsar kring hur vi skadar vår miljö – och det gör vi. Inga tvivel om saken; allt annat är lögner. Det som många kanske inte tänker på är dock att jorden klarar sig ändå. Som ett virus i vår kropp kommer vi människor att bemötas, och efter det att vi slagits ut, kan åter jorden blomstra i vår frånvaro. Det är oundvikligt; så har det alltid varit. Arter har kommit, arter har gått; istider likaså. Frågan är hur långt vi ska låta oss komma innan dess. Kan vi ha lämnat denna jord, eller kan vårt försvinnande förklaras av andra världsliga katastrofer och händelser bortanför de av våra egna händer?
Vi har möjlighet. Vi har ansvar.
För att parafrasera Aldo Leopold:

We don’t own nature; we are all part of it’s community.

För att citera Jean-Jacques Rousseau:

”[…] jordens frukter tillhör alla och jorden själv tillhör ingen!”

Kommentarer är stängda

Monsanto, lobbyism, GMO och TTIP.

Jag vill skriva om GMO; jag vill skriva om Monsanto. Om lobbyism och om TTIP.
En sak i taget. Nu kortfattat för att skapa en någorlunda bredare bild av ämnet i fråga och för att belysa att allt inte är enkelt, men att ondska ändå kan skina klart.
GMO – Genetiskt manipulerade organism.
Är ett samlingsbegrepp för all typ av artificiell manipulation av organismer. Allt vi människor gör medvetna ändringar i arvsmassa (Genom) för att få fram en egenskap vi vill ha. Alltså celler – deras DNA förändras med flit.
Det finns två saker jag vill berätta om detta:
1. Människan har alltid lekt med naturen. Tidigare handlade det om förädling – mutationer – av växter och djur (tänk vargen till dagens hundraser, eller alla olika sorters gräs som idag odlas för våra djur och till vår frukost.
2. GMO är inte i sig varken farligt eller ofarligt. Det är upp vill VARJE ENSKILT ärende och manipulering.
2a) Det finns en oändlig mängd nyttigheter att hitta med GMO. Tänk en växt som kan odlas på en åkermark som annars skulle stå i träda som resulterar i en alternativ, grön och ofarlig olja som kan ersätta dagens fossila bränslen; men
2b) det finns också baksidor – i synnerhet de vars mutation inte har testats ordentligt. Vare sig det gäller effekten på människokroppen som kanske inte kan bryta ner ett nytt GMO-havre, eller kanske – likt träsprit – blir myrsyra vid nedbrytning. Eller hur en ny GMO-gröda i slutändan kan slå ut en naturlig mångfald – med allt vad det innebär.
Sammanfattat så är GMO bra när forskningen bedrivs transparent – öppet. Vetenskapligt; och dåligt när det inte gör.
Något som går utöver GMO, men som ändå är det hemska med hur GMO KAN användas är patent på DNA. Vi återkommer till det.
Jag kommer återgå till GMO framöver, men under tiden tipsar jag om vidare läsning i Genklippet (2003), som är en antologi med Birgitta Johansson som redaktör.
Lobbyism
Detta är i sin tur ett samlingsbegrepp för privata institutioner, företag och organisationer – intressegrupper – som söker gehör hos politiker för att ”lobba” för sin åsikt eller sitt intresse. Alltså politisk påtryckning från privat sektor. Det målas ofta upp hur lobbyister – alltså de som är anställda och, eller iallafall, utövar lobbyism – är onda. Är lobbyism är hemskt. Det är givetvis inte sant. Även här finns det för- och nackdelar med det. Dels ska vi i Sverige, för att ge exempel, tacka lobbyismen för att vi har fem veckors semester. Utan fackens lobbyarbete hade vi inte haft den lyxen. Men det finns också baksidor med lobbyism, och det är framförallt när otroligt rika organisationer och företag har så djupa fickor att de kan lobba intensivt och så riktat att det inte ger plats för en motsatt opinion – att andra sidan får höras.
I USA har lobbyism funnits länge, och är reglerad, liksom i EU där det har blivit oerhört stort – med all rätt. Dock skiljer sig lagstiftning om lobbyism mellan medlemsstaterna i EU, samt att det skiljer sig mellan EU:s egna institutioner (Kommissionen har regler, men inte EU:s domstol).
Monsanto
Stort globalt bolag om sysslar med kemikalier, läkemedel och jordbruk. De är kända för att vara hårda, stora och kontroversiella.
Sysslar med GMO och är ett hemskt exempel på sådant. De har hårt kritiserats för att sälja sina produkter på ett hemskt sätt – som att bönderna inte FÅR behålla frön från föregående år utan att betala för den patent som de då inkräktar på. I USA har Monsanto nämligen patent på DNA. Många bönder behåller ändå inte sina frön vilket reducerar just den problematiken; det är snarare tanken att de inte får som är de hemskt – på grund av patenterat DNA.[4]
Monsanto är stort. Riktigt stort. Och rikt. Riktigt rikt. De nyttjar detta för att utföra en stark lobbyism, och att stämma där/när de kan.
Monsanto är inte duktiga på att bedriva korrekt forskning. Med det menar jag att deras rådata inte presenteras och att deras resultat inte är konsekventa när de skall göras om. Annan oberoende forskning som snarare har visat hur Monsantos produkter utsätter djur och natur för stora risker – vilken sedan har dementerats på något mystiska grunder.[1]
Jag vill på något sätt uppmärksamma dokumentärfilmen GMO – OMG (2013). Jag tycker personligen inte särskilt mycket om dokumentären då den inte alls ger en rättvis bild av GMO, utan att GMO snarare är en cancersvulst framför den möjliga räddare/hjälte som GMO kan vara. Den är helt enkelt inte rättvis gentemot GMO då den visas upp som något synonymt med just Monsantos GMO-grödor med tillhörande kemikalier. Men kan du ändå se den ur en något kritiskt perspektiv – på med de kritiska glasögonen – så är den helt klart sevärd och den tar upp en hel del sanning om just Monsanto, deras produkter, forskning och USA-policy.
Nu har vi nått fram till slutklämmen.
TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership
Är ett avtal mellan EU och USA som är tänkt att öppna upp för vidare frihandel – tänk den frihandel som redan idag existerar mellan EU:s medlemsstater, men nu också med USA. Syftet är alltså att förenkla handel genom att förhandla bort vissa hinder som idag existerar.
Avtalet är under planering och förhandling och inte klart ännu.
Detta avtal har också för- och nackdelar, men nu kommer jag att fokusera på baksidorna med detta, eftersom det är det som mitt avsedda ämne gäller.
Fördelar är dock aning givna med lägre tullavgifter, enklare försäljning osv. Att det skall stimulera utbud och efterfrågan (vilket i sin tur har andra politiska, ekonomiska, sociala och ekologiska svårigheter som vi kanske skall diskutera).
Kritiken jag snarare vill framlägga är den som Skiftet.org nu (2014-12-22) publicerade.[2]
Inte nog med att avtalet kan leda till en otroligt svår konkurrens för de företag som idag sliter på EU:s marknad och inte kommer att ha en chans mot olika gigantiska amerikanska bolag, men det avser i huvudsak hur Monsanto, med sina djupa fickor och lobbyister, kan lobba för en förändrad och öppnare GMO-marknad – vilket möjligtvis kan skapa stora risker om vi återgår till deras egna forskning och annan oberoende sådan.[1]
Idag har EU en stark lagstiftning kring just GMO. Alla varor måste vara märkta att de innehåller, om de innehåller, GMO. Det är vidare svårt att få tillstånd att odla det inom EU och endast ett fåtal tillstånd har utfärdats.
Monsanto vill nu, genom sin lobbyism, påverka just TTIP. Detta finns på svart och vitt genom OpenSecrets.org. 2013 och 2014 har Monsanto lagt sammanlagt 82 miljoner kronor. Detta har de lagt för att kunna få igenom något som kallas för Investor-State Dispute Settlement (ISDS), vilket är en stängd domstol där storföretag kan stämma enskilda stater om de anser att deras affärers intressen är hotade. Monsanto stämde till exempel USA:s delstat Vermont då de ville inför ett krav på en likadan GMO-märkning som existerar i EU.[3]
Jag vill nu avsluta med en vädjan. Dels att överväga huruvida du själv vill se TTIP gå igenom eller inte, för även om jag inte är övertygad av avtalet i stort, så är inte Monsanto allt vad det avser – men de är onekligen ett stort problem kring det. De lobbar FÖR ISDS, men det är intet säkert att de ännu lyckas och därmed är det inte nödvändigt att stoppa hela TTIP. Men du får tänka om det ändå kanske är ett tillräckligt stort hot. Vill du försöka stoppa TTIP, skriv på här: http://skiftet.org/kampanj/ttip
Vill du veta vad andra sidan säger, läs här: http://www.frihandelsbloggen.se/
Som de skriver på Frihandelsbloggen så är det ändå mycket som skall stämma för att det skall gå igenom.
Jag vill vidare åter kommentera hur varken GMO eller lobbyism i sig är antingen satans påfund, eller allting gott. Nej, det handlar alltid om det specifika ärendet. GMO har möjliga, vackra lösningar, men kan också skriva vårt avskedssång. Lobbyism inkluderar även det du och jag kan hålla med om, som det vi personligen skulle avsky.
Oavsett vilket så är Monsantos särintressen med falsifierad, besvärlig forskning, djupa fickor, och i vissa fall även klart omoraliska handlingar (se GMO – OMG) något som hotar får allas fortlevnad och vår demokrati.
1: http://www.reuters.com/article/2013/04/25/roundup-health-study-idUSL2N0DC22F20130425
2: http://skiftet.org/nyheter/2014/12/varldens-kanske-mest-onda-foretag-lagger-82-miljoner-pa-att-attackera-demokratin
3: http://www.reuters.com/article/2014/06/12/vermont-gmo-idUSL2N0OT20620140612
4: http://www.iflscience.com/environment/myths-and-controversies-gmos-0

Kommentarer är stängda

Bok med sinande bläck – vilken jävla skitidé!

Jag kom precis över denna nyhet, att ett argentiskt företag har satt igång en idé om att skapa böcker med en särskilt typ av bläck, som försvinner efter två månader och ska resultera i att böckerna ska läsas snabbare än att bara stå i ens hyllor.

Vad är det för en jävla idé? Nog att det är kul att engagera människor och få dem att faktiskt läsa böcker då det är nyttigt och kul, men att låta bläcket försvinna efter två månader?

Nej, det är fan ingen bra idé alls! Vad händer med de, numera, tomma böckerna då? Ska de bara slängas när man läst ut dem? Vilket jävla slöseri på resurser. Kanske ville jag köpa en bok för att jag ville ha den – inte för att jag tänkt läsa den precis nu? Jag köpte Evert Taubes ’Svart Tjur’ för ett år sedan och är inte klar med den, men jag köpte den för att det var ett kap.

Visst, de har kanske tänkt på detta, men jag anser bara att det är en jävla dum idé! Nog att folk är snåla, men de är lata också, och en icke-färdigläst bok kommer inte göra dem någon skillnad.

Det finns bättre sätt att få folk att läsa än med ekonomiska styrmedel – som allt annat.

Kommentarer är stängda

Kärnkraft – behålla eller inte?

Inte. Kärnkraft ska inte behållas. Missförstå mig inte, jag är ser hellre kärnkraft än andra typer av el-produktion (tex. kol, olja), och jag anser inte att vi bara ska avveckla det, men i vår framtid är det ändå ohållbart att behålla kärnkraften. Den är effektiv – mycket effektiv, och det krävs inte så mycket kärnbränsle för att försörja en person, en stad, men det krävs inte heller mycket för att det hela ska fallera.

Strålning är mycket farligt – och avfall fortsätter att vara farligt under en mycket lång tid (ca 100 000 år). I Sverige, skulle jag ändå säga att vi har det rätt bra med kärnkraften. De fungerar bra, bra säkerhet, vi har, för tillfället, en bra lösning (enligt mig) för slutförvar av kärnavfallet. Men mellanförvaret är inte alls säkert. Kärnavfallet måste bort så fort det går – tänk på de länder som ännu inte har en aning om vad de ska göra med sitt avfall. Eller länder som Ryssland, som inte alls har samma standardiserade krav som vi har i bla. Sverige.

Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Det är ändå händelser som har slutat ”bra”, jämfört med hur det skulle kunna ha gått. Det kan alltid bli värre, och med kärnkraft så är ”värre” otroligt dåligt.

Men det är ändå spännande med kärnkraft. Om man bortser från det kärnavfall som tillkommer, är det en fantastisk teknik. Man klyver atomer för att ta ut energi som värme, vilket värmer vatten till vattenånga, vilket roterar en turbin, som genererar el. Utsläppet är alltså vattenånga. Nog att det också är en växthusgas, men jag föredrar ändå den framför vilken som helst av de andra.

Jag anser inte att vi bara, rakt av, kan avveckla kärnkraften, men som jag sa tidigare, är det en förutsättning för en framtid för oss människor. Förr eller senare kommer det att skita sig, och det är inte en risk som är värdig att ta, när man har andra tekniker och möjligheter som är så mycket bättre!

Vår framtid ligger i förnyelsebar, grön energi. Och det är inte sci-fi, det är inte en romantisk dröm av ”trädkramar”, utan det är sanning och en förutsättning för vår fortlevnad.
Vindkraft, vågkraft, framförallt solkraft.

Så det är dags att planera kärnkraftens avveckling igenom att slå ett slag för dess gröna konkurrenter.

Kommentarer är stängda

Hur ska vi rädda vår planet om vi ska ha monopol på hur?

Förra veckan satte men, rent symboliskt, spaden i marken för starten av vart ett nytt demomiljöhus ska bygga i Linköping. De ska testa hur det kan gå att odla mat på höjden, så att man ska kunna göra detta även i storstäder. Man ska kunna ta vara på koldioxid, osv.

Jag har följt detta och har tyckt att det har varit väldigt spännande. Vi behöver verkligen nya sätt att odla mat på, och vi behöver ta vara på allt koldioxidöverskott och låta det binda sig i biomassa igen. Och att ta in det till storstäderna är strålande.

Det är dock ett men, och det är att de har tagit patent på att odla vertikalt. Ja, patent på att odla vertikalt. Det låter helt jävla otroligt!

Global uppvärmning och att jobba för en hållbar utveckling är hela vår plants problem och mål. Att ta patent på en ny ”teknik” som skulle kunna få alla länder, alla stater, att bygga liknande hus, eller utveckla denna teknik till något ännu bättre, ska givetvis vara uppmuntrat och något som man ska gå mot – inte motsätta sig.

Patent på att odla vertikalt – jag blir irriterad bara jag tänker på det. Vi har redan sett bevis på hur patent skadar det hållbara näringslivet, tåg som skulle kunna dra så mycket mindre energi, men som av licensskäl inte får användas. Och nu, när dessutom detta är en utveckling för miljön, så skadar det istället den utveckling som skulle kunna gjort det hela ännu bättre.

Kommentarer är stängda

Miljöbalken och Murphys lag.

Miljöbalken (SFS 1988:808) som trädde i kraft 1999 är en samling av lagar och förordningar för att främja hållbar utveckling och skydda den ekologiska miljön.

Bla. uttrycker den hur verksamheter får tänka efter före de gör något med miljöns resurser, eller som skulle kunna skada miljön.

Skulle deras verksamhet kunna skada miljön, får man inte utföra den. Det är lite som en lag som ställer sig emot Murphys lag.

Murphys lag: ”Kan något gå fel, så kommer det att göra det.”

Miljöblaken: ”Kan det gå fel så får du inte göra det.”

Fantastiskt.

Kommentarer är stängda

Studiebesök, Ekocentrum.

Applikation som väcker en när man faktiskt är framme vid sin hållplats.(?)

Man måste väga upp saker med den energin som går åt för div. Tex. Sträckan som produkter måste ta sig för att nå slutkonsument.

Vilket är bäst:

  • Köpa KRAV-märka tomater ifrån andra sidan jorden (iallafall Spanien)?
  • Köpa svenska tomater, odlade i växthus?

För några år sedan var det tydligt att det var bäst för miljön om man köpte KRAV-märkta. I dagsläget är det väldigt svårt att avgöra då det är så väldigt många variabler man måste tänka på i ekvationen. Sträcka i kilometer, hur mycket regn det föll, mm.

Sverige, är nog världens största konsument av bananer.” Inte nog – vi är det.
Att äta äpplen, som vi i Sverige alltså kan odla lokalt året om, är mycket, mycket bättre än att äta banan.

Applikation till smartphones för att kontrollera produkter och varors tillförlitligthet i miljöaspekt. Minns inte vad den hette.
Applikation ifrån Naturskyddsföreningen: https://market.android.com/details?id=se.naturskyddsforeningen.gronguide&feature=search_result

Ifall alla skulle leva som svensken, skulle vi behöva tre jordklot.”
Vi måste tänka på vårt fotavtryck. Ifall alla sju miljarder människor på jorden skulle bli tilldelad lika mycket mark att utföra allt man behöver, på, skulle vi få 1800 m² (eller var det hektar?). Det är några fotbollsplaner som vi då kan använda till: att odla frukt, grönsaker.; Låta våra kreatur beta på; Gräva efter vårt guld till våra smycken.

Kina är ett tillverkande land, vilket får dem att inte göra ett så stort avtryck. USA är dock väldigt stort, men det största avtrycket gör faktiskt Förenade arabamiraten. Där åker de skidor innomhus och lägger kylslingor i sanden intill polen för att de inte ska bränna fötterna. Olja är det som skapar det.

Med det sagt så handlar det alltså inte bara om utsläpp ifrån just produktion, utan det handar om vad alla vi människor gör. Vi borde helt klart fokusera ännu mer på att köpa Ekologiskt, KRAV-märkt, osv, än att fokusera på hur mycket bättre företag ska anpassa sig.

http://www.minplanet.se

Mitt planetmått blev 2,4 planeter. 4,3 hektar och 7,26 ton CO² per år. 

Vi måste skapa en mer hållbar miljö. ”Cradle to Cradle” (aka C2C) – ett artificiellt kretslopp som ska ersätta det tekniska som vi idag har. Vi skapar en produkt med råmaterial och arbetskraft. Använder det, nyttjar det, slänger det och sen kan man inte återvinna det fullt ut. Papper blir toalettpapper, sedan blir det inget mer.

Men med Cradle to Cradle återskapar men tex. Flaskkorkar till ett sittunderlag och ett ryggstöd. När det går sönder så gör man återigen plasten till flisor, smälter ner och återskapar produkten.

Samma sak med en typ av golvmatta som när den blivit tillräckligt nött, rullas ihop, smällts ner och läggs tillbaka.  

Cradle to Cradle är utvecklat av kemiprofessorn Michael Braungart och arkitekten William McDonough. Tanken är att, helt enligt det biologiska kretsloppet, att avfall också är näring. Något som skapar något nytt, eller låter något annat att växa. Solen är energikällan och även när nedsmälting sker så ska det använda solkraft.

http://www.vaggatillvagga.se/


Allt ska återvinnas. Även om det är plikt för förpackningar så ska även lampor, batterier, elektronik, brev, osv., återvinnas. Det finns separata stationer för det.
I Sverige har man blivit så bra på att källsortera och återvinna att vi har börjat ta in sopor ifrån andra länder. Italien som har stora problem med sina sopor, deras bränns här. Norges bränns till viss del i Göteborg.

Anledningen är att vi använder våra sopor till fjärrvärme. Finns det inga sopor, finns inget material att bränna och således ingen värme. Systemet var en bra tanke, men är inte så hållbart i framtiden.

Förpackningar måste källsorteras och det är företagens ansvar att det är möjligt. Man ska således inte slänga annat på återvinningstationerna. Men vet man att en plastbåt faktiskt är av plast så kan man ändå slänga den med plastförpackningarna. Är ett glas av glas, kan man slänga den i glas. Obs! Dock får inte kristall blandas, se nedan.Brev får heller inte kastas med tidningar då de med fönster innehåller plast. Och även de utan fönster har lim på sig för förslutning, vilket förstör processen för tidningsåtervinning.

Kristall innehåller bly som utsöndras när det kommer i kontakt med surt. Det utsöndras inte om du bara har lite vin i glaset till att börja med. Men skulle du ha det däri väldigt länge, och sedan dricka ur det, riskerar du att råka ut för blyförgiftning.

 

Kommentarer är stängda

Då har man börjat skolan.

Då är man alltså igång. Efter en tids betänketid, efter den fantastiska kursen jag läste på Göteborgs Universitet förra hösten, avgick jag ifrån min tidigare ambition om att bli civilingenjör elektroteknik, till att istället bli statsvetare med miljöexamen.
Idag var min första föreläsning på samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet, som ska hålla mig sysselsatt i tre år. Efter det blir det master i statsvetenskap, vilket tar ytterligare två år.
Under denna period kommer jag att få läsa miljö, vetenskap politik och även nationalekonomi. Jag kommer att utvecklas och bli det som jag vill.
Tanken bakom drömskiftet är helt enkelt att jag ville läsa nationalekonomi, statsvetenskap mm. Inte matte. Det är riktigt kul med det, men jag är inte särskilt bra på de högre nivåerna.
Min tidigare ambition var att forska och arbeta med vetenskap och teknik för ett mer hållbart samhälle. Nu vill jag jobba med politiken som ger resurser till dessa personer/forskare, och som ser till att folk nyttjar denna teknik och jobba på att skapa ett hållbart samhälle med politik istället.

Kommentarer är stängda