Vad är kunskap om det inte delas?

Ny subtitel för min hemsida med kommande nytt innehåll. Jag håller just nu på att skriva ett sorts schema för vad komma skall, men lite krasst kan jag berätta att jag kommer att börja en serie med inlägg, innehållande ämnen jag lärt mig under min tid på Göteborgs universitet – som dessutom är pågående – och annat trevligt.

Det kommer att ske genom flera serier av teman, i flera delar.

Första delen kommer att handla om miljö där jag kommer starta med viss grundläggande information med termer och hur vår natur fungerar. Jag kommer därefter att fortsätta med problemen i naturen – såväl ”naturliga” som artificiella; alltså sådana som är skapade av oss. Energialternativ och -resurser. Här kommer jag att använda mig av illustrationer, konkretiseringar och exempel (bevis). Serien slutar med möjliga lösningar och även vad som sker om dessa lösningar inte begås.

Andra delen kommer att behandla statsvetenskap: historian om staten (polis), vad som är en stat – och vad skillnaden är mellan stat och nation, olika statsskick och regimer – inklusive exempel på dessa; vad som definierar en demokrati och diktatur, exempel på dagens stater, men också trans- och internationella samarbeten och institutioner som EU och NATO. Det kommer ingå en viss relevant historia och signifikanta personer för denna disciplin.

Tredje delen kommer att behandla svenskt partiklimat: Olika ideologier, kort historia om de svenska partierna och hur deras politiska position har förändrats över tid, vilka regeringar som har ersatt varandra – främst vilka partier som har ingått i dem;

Fjärde delen kommer att behandla den svenska skolan: Hur den historiskt sett ut, dess förändring, och grundläggande värderingar som utgår ifrån viss svensk politik. Lite jämförelse med andra länders skolor. Vidare med dagens skolor, problemen, lösningarna och framtid.

Femte delen kommer behandla socialpsykologi: några figurer, teorier och experiment; hur det är applicerbart alltid då människan är en social varelse som med varandra interagerar.

Sjätte delen avser olika definitioner av fenomen, ideologier och sammansättningar som ännu inte uppkommit: feminism – ursprung, anledning och problematik – ”varför?”; rasism och fascism – historia: då och nu.

Sjunde delen inkluderar allt omkring oss: rymden. I huvudsak fakta, men även en del teorier.

Eventuellt kommer ett tema med blandat kul. Till exempel internets historia, musik som jag blivit inspirerad av, mm.

 

Jag reserverar mig för ändring av ordning och innehåll. Vissa delar kommer kanske att gå in i varandra – något som jag eventuellt kommer att märka över tid. Samt så kommer det när jag har tid. Jag kommer att utgå ifrån relevant litteratur, samt att jag kommer att ge en så objektiv, men reell, bild som möjligt.

Om jag ska vara helt ärlig så, ifall detta blir riktigt bra, så skulle jag vilja göra en YouTube-kanal á la Mental Floss och/eller Vsauce. Vi får la se.

Hjälp framför berövad frihet.

Istället för att låsa in människor för deras brott så skulle dessa behöva hjälp. Det finns massor med hjälp att få för att möjligt. En aggressiv människa som är en fara för andra skulle kunna få medicin i kombination av terapi för att motverka sitt aggressiva tillstånd. Liksom psykotiska människor. Eller de som stjäl – de kan få hjälp att bli en del av samhället genom ett bättre socialt och ekonomiskt stöd. Det kostar ändå samhället mer att inre hjälpa dem. Dock skulle det vara ytterligare kostnadseffektivt att se till att människor inte blir kriminella eller på annat sätt en fara för samhället eller sig själva, genom att hitta dessa människor i tidigt stadie. Låt fler pedagoger jobba på skolor, låt lärare vara lärare och låt dem hänvisa barn med ett eventuellt problematiskt beteende till dessa stödpedagoger som kan vara till hjälp direkt, eller indirekt genom att ordna ett ytterligare stöd som kanske skulle behövas; kanske socialen, BUP eller terapi. Det är ohållbart att låta unga individer drifta in i destruktiva banor. Alla har rätt till ett socialt säkerhetsnät och en välfärd som tar hand om dem. Inte idag där tre månaders garanti inte alls håller utan unga individer kan stå i kö i år innan de får den hjälpen som de behöver.

Definierar dig.

Det som definierar dig är dina val och människorna runt dig; det som får dig att skratta och le, det som får dig att gråta.

Konceptet att bli/vara brun.

Det är jävligt lustigt. Idag när jag jobbade i bar överkropp, gick en man förbi mig – han var bara tvungen att säga något till denna unge man som plockade skräp med go musik i hörlurarna – och säga: ”Du måste vara mer i solen!”.

Vad fan har han med det att göra? Visst, jag är blek – jag har alltid varit och kommer alltid att vara blek, det ligger i mina gener från min mors sida att ha dåligt pigment, samt att jag har ett konstant vitt linne på mig som skiner som månljuset när jag är i bar överkropp, och nog vill jag inte ha kvar detta linne utan en jämnare färg på min överkropp, men fortfarande: vem har att göra med hur bruu jag är. Stör det människor så mycket? Stör det människor så mycket att deras medmänniskor inte är tillräckligt bruna? Det är ett lustigt beteende.

Att ens bli brun av att vistas i solen är hudens reaktion på UV-strålar och försöker skydda huden för i framtiden bli utsatt för dessa UV-strålar. Detta görs genom att huden på ett sätt blir inflamerat och blir brunare: för att skydda.

I vårt samhälle ses en ”härlig” brun färg som något hälsosamt och att en person skulle vara frisk – något som är falskt då den bruna hyn endast indikerar hur bra en persons skyddspigment är. Och rent socialt så tänker jag att en ”vit” persons brunhet indikerar välfärd genom ledighet och möjlighet till semester.

Det är ett jävligt lustigt koncept att sola för att bli brun, och att människor har mage att kommentera andras ”brunhet” och annat som inte är upp till gemene person utan till endast dig själv.

”I am me”

I am me

In all the world, there is no one else exactly like me
Everything that comes out of me is authentically me
Because I alone chose it – I own everything about me
My body, my feelings, my mouth, my voice, all my actions,
Whether they be to others or to myself – I own my fantasies,
My dreams, my hopes, my fears – I own all my triumphs and
Successes, all my failures and mistakes Because I own all of
Me, I can become intimately acquainted with me – by so doing
I can love me and be friendly with me in all my parts – I know
There are aspects about myself that puzzle me, and other
Aspects that I do not know – but as long as I am
Friendly and loving to myself, I can courageously
And hopefully look for solutions to the puzzles
And for ways to find out more about me – However I
Look and sound, whatever I say and do, and whatever
I think and feel at a given moment in time is authentically
Me – If later some parts of how I looked, sounded, thought
And felt turn out to be unfitting, I can discard that which is
Unfitting, keep the rest, and invent something new for that
Which I discarded – I can see, hear, feel, think, say, and do
I have the tools to survive, to be close to others, to be
Productive to make sense and order out of the world of
People and things outside of me – I own me, and
therefore I can engineer me – I am me and
I AM OKAY

Virginia Satir (26 June 1916 – 10 September 1988)