Minuterna innan budgetomröstningen.

Bara lite snabba tankar.

Jag har svårt att se att regeringens budget skulle hålla. Löfven vill inte styra med Alliansens budget, vilket är bra. Med tanke på att Alliansen fortsätter att vägra samarbete med regeringen så kommer troligtvis inte budgeten att återremitteras till finansutskottet då det inte skulle göra någon skillnad just för att det inte finns något samarbete. Regeringen skulle kunna göra egna ändringar, men Alliansen skulle troligtvis fortsätta köra sin egna – tyvärr. SD kommer fortsätta att rösta ner regeringen.

Löfven kan välja att avgå och talmannen får uppgift att föreslå ny statsminister. Men vem? Batra är gruppledare men kanske något okänt för att riksdagen ska rösta med. Lööf lär inte få den makten av resten av Alliansen. Löfven återkommer då eventuellt. Skulle Batra få uppgift att bilda regering och svarar ja så tror jag att även de kommer att få ett helvete.

Löfven kan också utse nyval, vilket jag anser vara det enda rätta. Samma sak här så kommer Löfven möjligtvis att återkomma och kanske med nya idéer. Alliansen kan förlora mycket på nyval – det kan förvisso S, Mp och SD också. Det lär tyvärr bli ett lägre valdeltagande. Flera av Alllianspartierna hamnade precis över 4%-spärren sist och det är en stor risk. Missar de ett så har Alliansen som block problem.

Löfven får då eventuellt uppdrag att bilda regering igen. Får inte Mp vara med så har de lyssnat på SD; låter de Mp vara med så får det ändå SD mot sig – något som jag ändå ser som oundvikligt. Skulle Alliansen med Batra få bilda regering så kommer även de ha SD mot sig.

Åter: Det ända sättet att leda Sverige ur denna politiska kris är att avsluta blockpolitiken och samarbeta.

Vad är kunskap om det inte delas?

Ny subtitel för min hemsida med kommande nytt innehåll. Jag håller just nu på att skriva ett sorts schema för vad komma skall, men lite krasst kan jag berätta att jag kommer att börja en serie med inlägg, innehållande ämnen jag lärt mig under min tid på Göteborgs universitet – som dessutom är pågående – och annat trevligt.

Det kommer att ske genom flera serier av teman, i flera delar.

Första delen kommer att handla om miljö där jag kommer starta med viss grundläggande information med termer och hur vår natur fungerar. Jag kommer därefter att fortsätta med problemen i naturen – såväl ”naturliga” som artificiella; alltså sådana som är skapade av oss. Energialternativ och -resurser. Här kommer jag att använda mig av illustrationer, konkretiseringar och exempel (bevis). Serien slutar med möjliga lösningar och även vad som sker om dessa lösningar inte begås.

Andra delen kommer att behandla statsvetenskap: historian om staten (polis), vad som är en stat – och vad skillnaden är mellan stat och nation, olika statsskick och regimer – inklusive exempel på dessa; vad som definierar en demokrati och diktatur, exempel på dagens stater, men också trans- och internationella samarbeten och institutioner som EU och NATO. Det kommer ingå en viss relevant historia och signifikanta personer för denna disciplin.

Tredje delen kommer att behandla svenskt partiklimat: Olika ideologier, kort historia om de svenska partierna och hur deras politiska position har förändrats över tid, vilka regeringar som har ersatt varandra – främst vilka partier som har ingått i dem;

Fjärde delen kommer att behandla den svenska skolan: Hur den historiskt sett ut, dess förändring, och grundläggande värderingar som utgår ifrån viss svensk politik. Lite jämförelse med andra länders skolor. Vidare med dagens skolor, problemen, lösningarna och framtid.

Femte delen kommer behandla socialpsykologi: några figurer, teorier och experiment; hur det är applicerbart alltid då människan är en social varelse som med varandra interagerar.

Sjätte delen avser olika definitioner av fenomen, ideologier och sammansättningar som ännu inte uppkommit: feminism – ursprung, anledning och problematik – ”varför?”; rasism och fascism – historia: då och nu.

Sjunde delen inkluderar allt omkring oss: rymden. I huvudsak fakta, men även en del teorier.

Eventuellt kommer ett tema med blandat kul. Till exempel internets historia, musik som jag blivit inspirerad av, mm.

 

Jag reserverar mig för ändring av ordning och innehåll. Vissa delar kommer kanske att gå in i varandra – något som jag eventuellt kommer att märka över tid. Samt så kommer det när jag har tid. Jag kommer att utgå ifrån relevant litteratur, samt att jag kommer att ge en så objektiv, men reell, bild som möjligt.

Om jag ska vara helt ärlig så, ifall detta blir riktigt bra, så skulle jag vilja göra en YouTube-kanal á la Mental Floss och/eller Vsauce. Vi får la se.

Hjälp framför berövad frihet.

Istället för att låsa in människor för deras brott så skulle dessa behöva hjälp. Det finns massor med hjälp att få för att möjligt. En aggressiv människa som är en fara för andra skulle kunna få medicin i kombination av terapi för att motverka sitt aggressiva tillstånd. Liksom psykotiska människor. Eller de som stjäl – de kan få hjälp att bli en del av samhället genom ett bättre socialt och ekonomiskt stöd. Det kostar ändå samhället mer att inre hjälpa dem. Dock skulle det vara ytterligare kostnadseffektivt att se till att människor inte blir kriminella eller på annat sätt en fara för samhället eller sig själva, genom att hitta dessa människor i tidigt stadie. Låt fler pedagoger jobba på skolor, låt lärare vara lärare och låt dem hänvisa barn med ett eventuellt problematiskt beteende till dessa stödpedagoger som kan vara till hjälp direkt, eller indirekt genom att ordna ett ytterligare stöd som kanske skulle behövas; kanske socialen, BUP eller terapi. Det är ohållbart att låta unga individer drifta in i destruktiva banor. Alla har rätt till ett socialt säkerhetsnät och en välfärd som tar hand om dem. Inte idag där tre månaders garanti inte alls håller utan unga individer kan stå i kö i år innan de får den hjälpen som de behöver.

Definierar dig.

Det som definierar dig är dina val och människorna runt dig; det som får dig att skratta och le, det som får dig att gråta.