Hoppa till innehåll

Ekonomisk synvinkel på brott och social välfärd.

Enligt Becker-modellen så sker brott så länge det är lönsamt. Vad detta innebär är att vi skulle kunna sänka lönsamheten för brotten. Till exempel genom längre fängelsetid eller högre böter – högre straff.
Eller genom att höja den sociala välfärden.
Se till alla gäng- och drogrelaterade skjutningar i Göteborg de senaste 12 månaderna. Dessa människor lever i segregation och med avsaknad till socialt skyddsnät, tillika avsaknad till välfärd.
Vi i samhället vänder dem ryggen och de letar sig istället till andra sociala grupper och institutioner som ger dem samhörighet och respekt. Det är därför det är viktigt med ett socialt skyddsnät som är gemensamt och solidariskt. Det är därför vi behöver en social och gemensam politik framför en mer liberal och högerinriktad politik.
Skatt är inte stöd, det är medmänsklighet och stöd. Utan skatt, och därmed utan socialt skyddsnät, skulle lönsamheten för brott öka, allt medan allt fler skulle vara i behov av det. Detta borde intressera borgare ytterligare då det är dessa som troligtvis skulle Li utsatta av allt större brott.
Skatt är solidaritet.

Publicerat iPolitik