Ekonomisk synvinkel på brott och social välfärd.

Enligt Becker-modellen så sker brott så länge det är lönsamt. Vad detta innebär är att vi skulle kunna sänka lönsamheten för brotten. Till exempel genom längre fängelsetid eller högre böter – högre straff. Eller genom att höja den sociala välfärden. Se till alla gäng- och drogrelaterade skjutningar i Göteborg de senaste 12 månaderna. Dessa människor […]