(miss)gynnande för bonus-malus.

Bilarna måste bli effektivare – nu utreder regeringen ett bonus-malus-system http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/05/bilarna-maste-bli-effektivare-nu-utreder-regeringen-ett-bonus-malus-system Det jag hoppas att denna utredning tar upp är att människor av olika klass kan, eller kommer, missgynnas av ett sådant system. En person i lägre klass som inte har kapacitet till att låna för en ny bil, och kör en riktigt gammal bil, […]

Ekonomisk synvinkel på brott och social välfärd.

Enligt Becker-modellen så sker brott så länge det är lönsamt. Vad detta innebär är att vi skulle kunna sänka lönsamheten för brotten. Till exempel genom längre fängelsetid eller högre böter – högre straff. Eller genom att höja den sociala välfärden. Se till alla gäng- och drogrelaterade skjutningar i Göteborg de senaste 12 månaderna. Dessa människor […]