Hoppa till innehåll

Tvinande yttrandefrihet.

Detta är egentligen en rätt gammal ”nyhet”, men jag har gått och rets på den en tid nu och nu måste jag skriva av mig.

Vår kära Justitieminister, Beatrice Ask har nu lagt fram ett lagförslag om rent tekniskt skulle förbjuda människor om att ens prata om terrorism. Detta är ett hårt slag emot den yttrandefrihet som vi sägs ha i Sverige.

Det är oacceptabelt! Jag tycker verkligen inte om terrorism, men man måste givetvis få yttrycka de tankar man har om det.

Nu ser jag dock att detta med terrorism är lite överdrivet. Den mesta terrorismen är inte terrorism utan komplotter eller korruption. Tex. att Bush gärna ville ut och kriga lite och såg chansen igenom att skapa en terrosim-situation som förstörde tiotusentals människors liv då två plan fällde tvillingtornen.

Sådär, nu har jag pratat om terrorism och jag accepterar helt enkelt inte någon typ av censur eller restriktion i ett demokratiskt land. Varken Sverige, EU eller övriga världen.

Att uppmana till brott är redan idag olagligt, oavsett om det är politiskt motiverad brottslighet som i fallet med terrorism. Alltså måste denna lag innebära något nytt, som försvagar yttrande- och åsiktsfriheten. Lagstiftare har på kort tid tummat friskt på grundläggande, och grundlagsskyddade, rättigheter. – Rick Falkvinge

 

Länkar och referenser:

  • Riksdag & Departement, artikel igår om dagens regeringssammanträde
  • Stockholmsprogrammet och nyckelutdrag från Beatrice Asks underläggande rapport från den s.k. ”Framtidsgruppen”, bloggpost och vidarelänkar hos Rick Falkvinge om att kriminalisera ”terroristprat”
  • EU-ramverket i sin helhet.
  • Nyckeltext ur lagtexten, definitionen på offentlig uppmaning till terroristbrott: ”att sprida eller på annat sätt göra ett meddelande tillgängligt för allmänheten i syfte att anstifta till något av de brott som anges i artikel 1.1 a-h, om detta handlingssätt, oavsett om det är fråga om att direkt förespråka terroristbrott eller inte, medför fara för att ett eller flera sådana brott begås”.
Publicerat iTankar