Toalettbesök.

Situationen när någon knackar på en toalettdörr, eller tar i dess handtag, för att försäkra sig om att toaletten är upptagen, alt. att göra personen därinne uppmärksam på att man står utanför, men att toalettbesökaren inte gör sig till känna. På toaletten vill man vara anonym. På toaletten är det bara en själv som får […]