Miljöbalken och Murphys lag.

Miljöbalken (SFS 1988:808) som trädde i kraft 1999 är en samling av lagar och förordningar för att främja hållbar utveckling och skydda den ekologiska miljön. Bla. uttrycker den hur verksamheter får tänka efter före de gör något med miljöns resurser, eller som skulle kunna skada miljön. Skulle deras verksamhet kunna skada miljön, får man inte […]

Kablar har ett eget liv.

Kablar. Jag älskar att dra dem, koppla ihop dem och gömma dem, men jag avskyr dem samtidigt. Alla har vi väl ett ormbo därhemma – mitt är i serverskåpet, trots detta ändå är något strukturerat. Hur som helst så har jag en teori (människor utan sinne för humor och ironi varnas) att kablar egentligen lever […]