En teori om homofobi och kön.

Jag har en teori som jag känner att jag behöver få ut, utan att gå in för djupt och utan att skriva för långt. Homofobi är förknippat med människors syn på könsvärdering. Många män är homofoba. Brukar antingen avsky bögar, eller så säger de bara att de inte gör dem något, men om de gör […]