Kandidatuppsats: Skolans uppdrag över tid. En analys av de tre senaste läroplanerna för svensk grundskola.

I våras skrev jag min kandidatuppsats och kan numera benämna mig med att vara kandidat i statsvetenskap. Uppsatsen har varit publicerad på Gupea sedan en tid tillbaka, men jag har givetvis velat skriva något om min studie även här. Uppsatsen finns att hämta här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/36521 Tanken om denna studie väcktes då jag mötte flertalet människor […]