Vad har hänt med TV4?

Tidigare denna afton så såg jag på nyheterna på TV4. Jag reagerade på att det var en del som hade förändrats, som hade gjorts om.Bland annat, hade studion gjorts om och de filmade annorlunda. Men det var inte det som jag egentligen reagerade på, utan det var det faktum att de talade på något annat […]