Hipsters

Alla tycks tala om dem. Den nya populära vågen med.. populära(?) – eller iallafall för/hos sig själva. Det som jag finner underhållande är dock hur mycket de som inte är hipsters, men som också gärna ser sig som populära (hos sig själv) klankar ner på dem pga. det faktum att de är hipsters. På Feber.se […]