Mentor- och lärlingsskap.

Folkpartister förespråkar på sina plakat att man ska sätta in lärlingsskap för att unga ska få jobb, och jag skulle också gärna se det: Men hur ska de kunna genomföra det när det alliansen vill se allt mer privatisering, vilket bidrar till sökande efter ekonomisk vinst, snarare än något annat. Privatisörer vill inte ha okunniga […]