X snabba, praktiska skrivtips för akademisk text.

Jag har inlett min sista termin på masterprogrammet i sociologi vid Göteborgs universitet och skriver nu på min masteruppsats. Det slog mig, när jag talade om skrift, att jag har lärt mig en del saker som jag antar i mitt egna skrivande – rent praktiska tips – som jag lika gärna kan dela med mig […]

Howto: Connect Bluetooth devices to Raspberry Pi

Here’s how to connect your Bluetooth devices to your Raspberry Pi. You need a Pi, a Bluetooth dongle and a way to connect to your Pi. Connect dongle and check if it is recognized: $ lsusb Refresh DBus and reboot. $ update-rc.d -f dbus defaults $ sudo reboot Then install all the needed packages. $ […]