Hoppa till innehåll

Månad: februari 2015

Du gråter.

Du gråter, sa de.
Jag grät.
Du är full, sa de.
Är mina känslor då mindre legitima; mindre sanna; mindre värda?
Det var en dröm.
Men även drömmar känns.
Jag grät.

Kommentarer är stängda

Howto: Connect Bluetooth devices to Raspberry Pi

Here’s how to connect your Bluetooth devices to your Raspberry Pi. You need a Pi, a Bluetooth dongle and a way to connect to your Pi.
Connect dongle and check if it is recognized:
$ lsusb
Refresh DBus and reboot.
$ update-rc.d -f dbus defaults
$ sudo reboot
Then install all the needed packages.
$ sudo apt-get install bluetooth bluez-utils blueman
Turn on the device you wish to connect and set it to pairing, then start the scanning process to get the MAC address of the device:
$ hctitool dev
Now, you need to have your user account added to the ”bluetooth” group. For this example I use the default ”pi” user:
$ sudo usermod -a -G bluetooth pi
Now it is time to connect (while device still in pairing):
$ bluez-simple-agent hci0 60:C5:47:14:F0:A3
Make sure to set it as trusted:
$ bluez-test-device trusted 60:C5:47:14:F0:A3 yes
Finally connect:
$ bluez-test-input connect 60:C5:47:14:F0:A3
I had difficulties connecting to my Apple Bluetooth Keyboard since it’s on the actually device one has to enter the PIN code, so instead I used Blueman over SSH, which you can get help with here: Howto: X over SSH
After that I ran blueman-manager and paired a device by setup, using a random PIN, and entering it on my keyboard, and pressing Enter. Done.

Kommentarer är stängda

Särskrivning.

En sak = ett ord. Torde vara enkelt, inte sant? Nyfrissad, inte ny frissad; tvärsäker, inte tvär säker; jättemycket, inte jätte mycket; morgonkaffet, inte morgon kaffet.
Det senare minns jag en vän dramatisera genom att föreställa sig hur någon sa godmorgon till själva kaffet.
Är det så farligt, kan jag tänka i samma mening som jag något arrogant kritiserar felet. Såvida man gör sig förstådd så är det väl ingen fara i att skriva fel?
Nej, kan jag då tänka. Så farligt är det inte. Felet ligger i hur det inte går att generalisera att det antingen inte gör något eller visst gör något. Man måste utgå från varje enskild fall. I det enskilda, isolerade fallet må det inte göra något när någon skriver film mys, men i det stora hela så indikerar det snarare ett djupare problem. Ett problem med grunden i språkförståelsen.
Är det kanske för influerat at engelskan, som nästintill alltid särskrivning sina ord, även om det är en sak? Det är fortfarande samma problem här då, vilket är den grundläggande förståelsen för svenskan.
Det jag menar är att det kanske inte gör så mycket i en del olika, enskilda små fall, men att det visar ett problem när det finns utrymme för missförstånd, med problem.
Kassa apparat. Röd hårig sjuk sköterska.
Detta leder förvisso även in på att komman skulle brukas i vidare utsträckning.
Skulle jag gå igenom mina gamla texter så skulle jag garanterat hittat flertalet särskrivningar. I somras när jag gick igenom gamla backups så hade jag flera mappar och filer som hette ”Internet skämt”, ”Linux tips” och liknande. Minns inte exakt hur, men det gick upp ett ljus för mig och jag önskar att någon sagt till mig tidigare.
Problemet breddar sig ytterligare när vi idag skriver så mycket med hjälp av ordböckerna i våra smarta telefoner, vilka i mångt och mycket saknar den intelligensen att ha överseende med våra dubbelord. Att vi dela inte sparar de korrekta orden, och att ordboken inte alltid innehåller det korrekta blir en förstärkning av det inkorrekta beteendet av ord. Lathet och strukturer.
Avslutningsvis en underhållande lista med dubbelord Poppappan gillar :
http://poppappan.blogspot.se/2011/09/dubbelord-som-jag-gillar.html?m=1

Kommentarer är stängda