Storbritannien satsar 5x mer på kärnvapen än förnyelsebart.

Idag läste jag på News Scientist hur Storbritannien (UK) satsar fem gånger så mycket pengar på forskning och utveckling (R&D) av kärnvapen, framför förnyelsebar, grön, energi. Vad sägs om 230 miljoner pund mellan 2008 och 2011? Detta är rätt så uppseendeväckande. Ifall man ändå utgår ifrån den rädslan som uppstod när de första (och enda) […]