LightRead – Skrivbordsapplikation för Google Reader

Jag är inte den som vill hoppa omkring mellan alla sidor som innehåller texter av intresse, utan jag samlar helst alla sidor via RSS/Atom i Google Reader. Oavsett vad det gäller, så samlar jag sidorna i Google Reader. Tidningar, bloggar, intressanta öppen källkods-projekt, politiska sidor, osv., osv. Jag har alltid haft en flik med Google […]