Miljöbalken och Murphys lag.

Miljöbalken (SFS 1988:808) som trädde i kraft 1999 är en samling av lagar och förordningar för att främja hållbar utveckling och skydda den ekologiska miljön. Bla. uttrycker den hur verksamheter får tänka efter före de gör något med miljöns resurser, eller som skulle kunna skada miljön. Skulle deras verksamhet kunna skada miljön, får man inte […]