Social depression – ett välfärdsproblem?

Jag minns ett samtal med min mormor. Jag passerade Wavrinskys plats med henne i telefonen. Det var torsdag, jag ringde alltid torsdagar. Mormor berättade om förr. Om mörkret, om ljuset från fotogenlamporna under de kalla vintermornarna. På väg att mjölka korna. Jag frågade henne om olycka och depression, vilket var en del av det samtalsämne […]

Umeå-bor får ljusterapi i busskurer.

60% av den energi som går åt i våra (människors) kroppar kommer från ljus. Solljus. Det är otroligt mycket, och kanske inte det första man tänker på när man är trött såhär års. Man säger att det är vädret, att det är mörkt, men det är slående att det är så pass mycket. Man behöver […]